abonnement abonnemang
brått abrupt
absolutt absolut
absolutte absoluta
abstrakte abstrakta
absurd absurt
Akselerasjon Acceleration
akselerasjonen accelerationen
akselererende accelererade
Aksept Accept
akseptere acceptera
Aksepterte Accepterade
akseptert accepterat
aksepteres accepterats
AC/DC ACDC
akkompagnert ackompanjerat
akkumulere ackumulera
adapteren adaptern
plusset til adderat
adresse address
administrasjon administration
Administrasjonen Administrationen
administrerer administrerar
adressebok adressbok
adresseboken adressboken
plakat affisch
forretningsforhold affärsförhållanden
forretningslivet affärslivet
forretningsmannen affärsmannen
forretningsmessighet affärsmässighet
forretningsnyheter affärsnyheter
forretningsområder affärsområden
forretningsområdesjef affärsområdeschef
forretningsområdet affärsområdet
forretningsvirksomhet affärsverksamhet
forretningsvirksomheten affärsverksamheten
agendaen agendan
agerer agerar
aggressive aggressiva
mest aggressiv aggressivast
akilleshælen akilleshälen
akrobatisk akrobatiskt
aktene aktera
akteren aktern
påhenger aktersnurra
aksje aktie
aksjene aktierna
aksjon aktion
Aksjonen Aktionen
aksjoner aktioner
aksjonene aktionerna
aktive aktiva
aktivere aktivera
aktivert aktiverad
aktiverte aktiverade
aktiveres aktiveras
Aktivistene Aktivisterna
aktivistenes aktivisternas
aktuelle aktuella
aktuelt aktuellt
aktører aktörer
akustiske akustiska
akutt akut
akutten akuten
Atlanterhavet Alanten
album albume
Aldri Aldrig
alkaliske alkaliska
alkoholstyrke alkoholstyrka
Alle Alla
almenhet allmänhet
allmennheten allmänheten
generelle allmänna
alment allmänt
Aller Allra
allrounder allroundidrottare
allroundkikkert allroundkikare
Alt Allt
Altfor Alltför
langt ifra alltifrån
økende alltmer
Altså Alltså
alvor allvar
alvoret allvaret
alvorlig allvarlig
Alvorig
alvorlige allvarliga
alvorligere allvarligare
aplpene alperna
Alternative Alternativa
veksle alternera
amatørseiler amatörseglare
amatørstatus amatörstatus
amatørtegnere amatörtecknare
ambassadør ambassadör
ambisjoner ambitioner
ambisjonsnivå ambitionsnivå
ambisjonsnivået ambitionsnivån
Ambisiøs Ambitiös
ambulanse ambulans
America's Cup America's Cup
America's Cup-båt America's Cup-båt
America's Cup-reglene America's Cup-reglerna
America's Cup-sammenheng America's Cup-sammanhang
America's Cup-eventyret America's Cup-äventyret
amerikanske americanska
amerikaner amerikan
amerikaneren amerikanen
amerikanerne amerikanerna
ammunisjon ammunition
analysedata analysdata
analysere analysera
analyserer analyserar
analysert analyserat
analysene analyserna
mottas anammas
ånden andan
annerledes anderledes
Andre Andra
andreplass andraplats
Andreplassen Andraplatsen
andrepremien andrapriset
andres andras
andre verdenskrig andre världskriget
pusterom andrum
anliggende angelägenhet
ivrige angelägna
angir anger
Angervall Angervall
angitt angivet
angrep angrepp
tilhengere anhängare
slektinger anhöriga
ankeret ankaret
Ankerlinen Ankarlinan
anklage anklaga
anklaget anklagade
anklager anklagar
anklagene anklagelserna
tilknytning anknytning
ankomme ankomma
anla anlade
grunn anledning
anlegg anläggning
ankomne anlända
ankom anlände
kommer til anländer
ankommet anlänt
Anmeldelsen Anmälan
påmeldte anmälda
anmeldte anmälde
innmeldingsavgift anmälningsavgift
innmeldingsavgiften anmälningsavgiften
bemerkelsesverdige anmärkningsvärda
annen annan
annendag annandag
Ellers Annars
annet annat
Anne fra Bjørkely Anne på Grönkulla
annonse annons
annonsefinansierte annonsfinansierade
anordning anordning
tilpasse anpassa
tilpasset anpassade
Tilpasning Anpassning
tradisjonsrik anrik
tradisjonsrike anrika
omdømme anseende
ansiktet ansikte
ansikter ansikten
ansiktene ansiktena
anskaffe anskaffa
oppslagstavlen anslagstavlan
oppslagstavler anslagstavlor
koble til anslut
kobles anslutes
tilkobling anslutning
sluttet seg til anslöt
anstrengende ansträngande
anstrengelse ansträngning
anstrengelser ansträngningar
ansette anställa
ansatt anställd
ansatte anställda
ansettelse anställning
tilsetningsavtale anställningsavtal
tilsettingskontrakt anställningskontrakt
har ansvar ansvarar
ansvaret ansvarat
ansvarlig ansvarig
ansvarlige ansvariga
ansvarsområder ansvarsområden
ansvarsområdene ansvarsområdena
søknad ansökan
søkte ansökte
antakeligvis antagelivis
antall antal
Antallet Antalet
antikjernekraftaktivister antikärnkraftsaktivister
enten antingen
antirefleksbehandlede antireflexbehandlade
antennelse antändning
ble anvendt anvendtes
anvisninger anvisningar
bruke använda
brukere användare
brukeren användaren*
brukervennlig användarvänlig
bruk användning
bruken användningen
bruksområder användningsområden
anvendes används
blir anvendt används
anvendt använt
blitt anvendt använts
alpene aplpene
aper apor
apparatet apparaten
applikasjoner applikationer
Applaus Applåder
applauderte applåderade
applauderer applåderar
arbeide arbeta
arbeidet arbetade
arbeidende arbetande
arbeider arbetar
blitt arbeidet arbetats
arbeid arbete
arbeidsdag arbetsdag
arbeidsdagen arbetsdagen
arbeidsetikk arbetsetik
arbeidsfordeling arbetsfördelning
arbeidsforholdene arbetsförhållandena
arbeidshansker arbetshandskar
arbeidsklima arbetsklimat
arbeidskrevende arbetskraftskrävande
arbeidsgruppe arbetslag
arbeidsgruppens arbetslagets
arbeidsstilling arbetsläge
arbeidsmoral arbetsmoral
arbeidsplass arbetsplats
arbeidsplassen arbetsplatsen
arbeidsplasser arbetsplatser
arbeidsposisjonering arbetspositionering
arbeidstidene arbetstiderna
arbeidstilfredsstillelse arbetstillfredsställelse
arbeidstimer arbetstimmar
arbeidsoppgave arbetsuppgift
arbeidsoppgaver arbetsuppgifter
arbeidsoppgavene arbetsuppgifterna
argentiner argentinare
ARKONA Autofokus ARKONA Autofocus
armadaen armadan
armer armar
armene armarna
armaturens armaturens
Armbåndsur Armbandsklocka
Albuene Armbågen
armert armerat
Armheving Armhävning
armlener armstöd
armstøtte armstöd
Armlenet Armstödet
armlenerøret armstödsrören
armékorps armékår
arrangement arrangemang
arrangere arrangera
arrangerer arrangerar
arrangeres arrangeras
ble arrangert arrangerats
arrangøren arrangören
arrangører arrangörer
arrangørene arrangörerna
arrangørklubben arrangörsklubben
arrogante arroganta
artikkel artikel
artikkelen artikeln
artikkelens artikels
artikler artiklar
artiklene artiklarna
Artikkelen for utskrift Artiklen för utskrift
arven arvet
Asia Asien
assisterer assisterar
assosiasjoner associationer
asymmetrisk assymetrisk
asymmetriske asymmetriska
på nåværende tidspunkt at i nuläget
å seile at seile
Athen Aten
Atlanterhavskysten Atlant-kusten
Atlanteren Atlanten
atmosfære atmosfär
atmosfæren atmosfären
At Att
å lene meg mot att luta mig emot
angrepet attacken
angriper attackerar
blir angrepet attackeras
holdning attityd
attraksjon attraktion
attraktive attraktiva
aucklandinnbyggerne aucklandbeboerne
aucklandbeboerne aucklandborna
aucklenderes aucklandbors
August Augusti
Australia Australien
Australias Australiens
australieren australiensaren
australiere australier
australier australiere
australske australiska
Autofokus Autofocus
automatiseringsteknikk automatiseringsteknik
automatisk automatiskt
Automatspylingen Automatspolningen
avgjørende av görande
avansement avancemang
avansere avancera
avanserte avancerade
avansert avancerat
avbrutt avbrutit
blitt avbrutt avbrutits
avbrutte avbrutna
avbryte avbryta
avbrytes avbrytas
avbrøt avbröt
ble avbrutt avbröts
avdeling avdelning
avdelingen avdelningen
avdelingens avdelningens
avdelingskode avdelningskod
avdelingsmøter avdelningsmöten
avviste avfärdade
avvises avfärdas
avreisen avfärden
avgassvifte avgasfläkt
eksosrør avgasrör
avgjort avgjord
avgjorte avgjorde
ble avgjort avgjordes
avgjorde avgjorte
avgjør avgör
avgjøre avgöra
avgjøres avgöras
avhopperne avhopparna
avklarte avklarade
avlaster avlastare
avlasteren avlastaren
avløp avlopp
Avløpet Avloppen
avløpsbøy avloppsböj
avløpsuttaket avloppsdragningen
avlegges avläggas
fjern avlägsen
fjernet avlägsnade
avlesningen avläsningen
påtenkte avsedda
refererer til avser
betydelig avsevärd
betydelige avsevärda
hensikt avsikt
hensikten avsikten
planlagt avsiktligt
avskjed avsked
avskjeden avskedandet
avskjediget avskedat
avslappende avslappande
avslappet avslappnad
Avslapning Avslappning
avslutte avsluta
avsluttet avslutad
avsluttende avslutande
avslutter avslutar
avsluttes avslutas
avslutningsminuttene avslutningsminuterna
avsløre avslöja
avslørende avslöjande
avsløres avslöjas
avsto avstod
Avstengingsventil Avstängningsventil
avstand avstånd
avstanden avståndet
avsenderen avsändaren
avsenderens avsändarens
avså avsåg
avtagende avtagande
avtakbar avtagbar
avdukingen avtäckelsen
avduket avtäckt
misunnelige avundsjuka
ventet avvaktade
avventing avvaktan
blitt avviklet avvecklats
påvente avventing
ble avvist avvisades
skulderveske axelremsväska
skuldertrekk axelryckning
skuldre axlar
skuldrene axlarna
utvalg axplock
B-aksjene B-aktierna
babordsiden babordsidan
rygge backa
støtter backar opp
badebukser badbyxor
badehåndklær badlakan
baderomsmøbelpakke badmöbelpaket
bademøbelserie badmöbelserie
badeplasser badplatser
baderommet badrummet
baderomsskap badrumsskåp
bajonettinnfatning bajonettfattning
bajonettinnfatningen bajonettfattningen
baker bakar
bakgrunn bakgrund
bakgrunnen bakgrunden
bakgrunnsbelysning bakgrundsbelysning
Bakgrunnsbelyst Bakgrundsbelyst
bakgrunnsbeskrivelse bakgrundsbeskrivning
bakgrunnsdansere bakgrundsdansare
bakfra bakifrån
bak bakom
bakomliggende bakomliggande
bakside baksida
baksiden baksidan
merkelig bakvänt
bakover bakåt
balansere balansera
balanserte balanserade
bjelken balken
Bane Bana
Banen Banan
bananene bananerna
bananskall bananskal
Baneben Banben
banebenene banbenene
banebenet banbenet
banebrytende banbrytande
bandasje bandage
banner banderoll
bannerbærere banderollbärare
bannere banderoller
båndet bandet
løkker bandöglor
banekappseilingen bankappseglingen
bankdirektør bankdirektör
banelengde banlängd
banelengden banlängden
banneren bannern
baneområdet banområdet
baner banor
banene banorna
baneside bansida
banesiden bansidan
banerunder banvarv
Bare Bara
Brakke Barack
barndommen barndomen
Barna Barnen
svangerskapspermisjon barnledighet
Barnelås Barnlås
barokkslott barockslott
barometeret barometern
base bas
basebåt basbåt
baseenhet basenhet
basert baserad
baserte baserade
Basene Baserna
basenes basernas
basketball basketboll
badstue bastu
batteribytte batteribyte
batteriene batterierna
batteriforbruk batteriförbrukning
batterilevetid batterilivslängd
Batterinivået Batterinivån
stranden beachen
baby bebis
løyer bedarrar
bedragersk bedrägligt
bedrøvelige bedrövliga
bedårende bedårande
bedømming bedömning
befant befann
frykte befara
fryktet befaras
befinne befinna
tilgjengelig befintligt
befester befäster
brukt begagnad
begraves begravas
begravelse begravning
Begravelsen Begravningen
ble begravd begravs
begrepet begreppet
begrense begränsa
begrenset begränsad
begrenser begränsar
begrenses begränsas
begrensninger begränsningar
begjære begära
begavelse begåvning
behandle behandla
behandlet behandlade
behersker behärskar
kontroll over behärskning av
beholde behålla
beholder behåller
trenge behöva
trengte behövde
trenger behöver
behøves behövs
behøvd behövt
beseire beisere
bekjente bekanta
bekjentskaper bekantskaper
påvirker bekommer
bekreft bekräfta
bekreftet bekräftade
bekrefter bekräftar
bekreftelse bekräftelse
bekreftelsen bekräftelsen
betrakte bektrakta
bekvem bekväm
bekvemt bekvämt
Belgia Belgien
beliggende belägen
beleirer belägrar
beleiring belägring
ble belønnet belönades
anstrenge bemöda
mottakelse bemötande
bena benen
benstøtte benstöd
benstøttefestet benstödsfästet
benstøttevinkling benstödsvinkling
benevnelse benämning
Benevning Benämning
beordret beordrade
beredt beredd
forberedt beredda
fjell berg
fjelltopper bergstoppar
avhengig beroende
avhenger av beror på
berodd berott
Bert Willborg Bert Willborg
Beregnet Beräknad
beregner beräknar
beregnes beräknas
beregning beräkning
beregninger beräkningar
beregningene beräkningarna
fortelle berätta
fortalte berättade
forteller berättar
fortelles berättas
fortalt berättats
fortelling berättelse
Fortellingen Berättelsen
fortellingene berättelserna
berettiger berättigar
berømte berömda
berømmer berömmer
berømt berömt
berører berör
beseirede besegrade
beseirer besegrar
beseiret besegrat
besiktning besiktning
besinnet besinnade
svar,informasjon besked
ble beskrevet beskrevs
beskrive beskriva
beskrevet beskrivet
beskrivelse beskrivning
beskrives beskrivs
beskue beskåda
beslutning beslut
besluttet beslutade
beslutter beslutar
beslutningene besluten
Beslutningen Beslutet
beslutningstakerne beslutsfattarna
beslutningsgrunnlag beslutsunderlag
bestekameraten beste kompisen
bestill beställ
bestille beställa
Bestillingen Beställningen
bestemte bestämde
bestemme bestämma
Bestemmelser Bestämmelser
Bestemmelsene Bestämmelserna
bestemmer bestämmer
bestemmes bestäms
bestemt bestämt
besvares besvaras
skuffelse besvikelse
skuffelsen besvikelsen
skuffet besviken
skuffede besvikna
Besetning Besättning
besetninger besättningar
Besetningene Besättningarna
Besetningen Besättningen
Besetningens Besättningens
besetningsmennene besättningmännen
besetningsarbeid besättningsarbete
Besetningsarbeidet Besättningsarbetet
besetningskombinasjoner besättningskombinationer
besetningsliste besättningslista
Besetningslisten Besättningslistan
Besetningslistene Besättningslistorna
besetningsmann besättningsman
besetningsmedlemmer besättningsmedlemmar
Besetningsmedlemmene Besättningsmedlemmarna
besetningsmedlemmenes besättningsmedlemmarnas
besetningsmedlemmen besättningsmedlemmen
besetningsmenn besättningsmän
besetningssiden besättningssidan
besetningsuttak besättningsuttagning
Besetningsvalget Besättningsvalet
besøk besök
besøker besöker
besøkt besökt
besøkte besökte
betal-TV-foretaket betal-TV-företaget
betale betala
betaler betalar
betales betalas
betalingssystem betalningssystem
betalingsvilkår betalningsvillkor
beitende betande
betegnelser beteckningar
oppførsel beteende
betoner betonar
betongbjelkelag betongbjälklag
betrakter betraktar
betraktes betraktas
betryggende betryggande
bety betyda
betydning betydelse
betydningsfull betydelsefull
betydningen betydelsen
betyr betyder
beundret beundrad
beundringsverdig beundransvärt
beundrer beundrar
bevoktet bevakad
overvåkte bevakade
overvåker bevakar
bevarte bevarade
bevise bevisa
beviser bevisar
beviselig bevisat
blitt bevist bevisats
bevisbyrden bevisbördan
bevæpnet beväpnad
har bidratt bidragit
medfølgende bifogade
vedlagte bifogade
legger ved bifogar
biler bilar
bilde bild
ble grunnlagt bildades
dannes bildas
bildedynamikk bilddynamik
Bildedynamikken Bilddynamiken
bildeler bildelar
Bildet Bilden
bildene bilderna
Bildeekstra Bildextra
bildeforbedringschip bildförbättringschip
bildeforbedringsbrikken bildförbättringschipet
billedgalleriet bildgalleriet
bildekavalkade bildkavalkad
bildekvalitet bildkvalitet
bildeskjermen bildskärmen
biltur bilfärd
billetter biljetter
billettene biljetterna
Bilmerke Bilmärke
bilprodusenter bilproducenter
kino bio
Kinopremiere Biopremiär
bisyssel bisyssla
bite bita
delene bitarna
bits bitars
bedt bjudet
budt bjudit
bød bjöd
bl.a. bl a
blant bland
blandete blandade
blandes blandas
Blandet Blandat
blanding blandning
blankere blankare
fjerneste anelse blekaste aning
ble blev
blikk blickar
blikkene blickarna
blindspyling blindspolning
blinker blinkar
blinking blinkning
blivende blivande
blitt blivit
Lynet Blixten
lynnedslag blixtnedslag
blokk block
blokkere blockera
blokkerte blockerade
blomstene blommorna
blomsterhager blomstergårdar
blomstrende blomstrande
beskjeden blygsam
blekk bläck
blekksprut bläckfisk
papirtavle blädderblock
emaer blåersendeskj
blågule blågula
blåmerker blåmärken
blåse blåsa
bosatt boende
innkvarteringen boendet
Urkasseåpner Boettöppnare
taue bogsera
tauet bogserade
ble tauet bogserades
tauende bogserande
sleper bogserar
taues bogseras
slepebåter bogserbåtar
sleping bogsering
slepinger bogseringar
slepingen bogseringen
bøyer bojar
Bøyen Bojen
bøyefeil bojmisstag
booket bokat
Booking Bokning
bokstaver bokstäver
bokstavene bokstäverna
firmaet bolaget
ball boll
ballen bollen
ballsporter bollsporter
bonuspoeng bonuspoäng
bookmakeren bookmakern
bordmodell bordsmodell
bordtelefon bordstelefon
børstet borstad
borte borta
bortblåste bortblåsta
bortgang bortgång
bosted bostad
boliger bostäder
bosetterne bosättarna
botaniske botaniska
bodd bott
bunn botten
bunngaten bottengaten
bottenlagenbunnlagene
bunnlaget bottenlaget
bunnmerke bottenmärke
bunnmerkene bottenmärkena
bunnmerket bottenmärket
bunnplasseringene bottenplaceringarna
boksende boxande
Fortjenestemedaljeseiling Bragdmedaljssegling
gå i stykker braka sönder
Brann Brand
brannvern brandförsvar
Brannvesenet Brandkåren
bransjen branschen
bratte branta
brattere brantare
Brasil Brasilien
brede breda
bredere bredare
bredeste bredaste
bredbånd bredband
bredde bredd
breddejusteringsfestet bredddjusteringsfästet
ved siden av bredvid
brevet breven
skiver brickor
briefingene briefingar
briefingrom briefingrum
briefingrommet briefingrummet
briljante briljanta
bristende bristande
svakheter brister
bristegrensen bristningsgränsen
briten britten
briter britter
britisk brittisk
britiske brittiska
broer broar
broene broarna
broforbindelser broförbindelser
Bremselengde Bromssträcka
broen bron
bronse brons
bronsemedaljer bronsmedaljer
bronsemedaljist bronsmedaljör
bronsemedaljøren bronsmedaljören
bronseplass bronsplats
bropilarene bropelarna
brosjyre broschyr
brudd brott
bruddstyrke brottstyrka
bruker brukar
støy brus
brutt bruten
brygge brygga
brygga bryggan
bryggene bryggorna
bryte bryta
brytes brytas
brydd brytt
Overstrømningsavløp Bräddavlopp
overstrømningsavløpets bräddavloppets
Brennvidde Brännvidd
brøkdelen bråkdelen
brødrene bröderna
Brødskiver Brödskivor
brullup bröllop
bryllupsmottakelsen bröllopsmottagningen
brystkasse bröstkorg
brystkassen bröstkorgen
brøt bröt
ble brutt bröts
pokalen bucklan
budsjett budget
budsjettene budgetar
meddelelse budskap
meddelelsen budskapet
Bøffelmozzarella Buffelmozzarella
bufféen buffén
bulb bulb
Bulben Bulben
støydempingssystem bullerdämpningssystem
banker bultar
boltene bultarna
boltes bultas
bukt bunkt
bussing busning
bussingen bussningen
butikk butik
butikker butiker
butikkene butikerna
butikksjef butikschef
butikkareal butiksyta
vindkast byar
byene byarna
bøyle bygel
bøylehåndtak bygelhandtag
bøylehøyde bygelhöjd
bøylehøyden bygelhöjden
bøyleinnstillingen bygelinställningen
Bøylelås Bygellås
bøylelåsen bygellåsen
bøylen bygeln
bygge bygga
Byggingen Byggandet
bygges byggas
byggebransjen byggbranschen
Bygget Byggd
bygde byggda
ble bygget byggdes
byggviften byggfläkt
Byggemateriale Byggmaterial
Bygningen Byggnaden
bygninger byggnader
byggningene byggnaderna
bygningsarbeid byggnadsarbete
byggearbeidet byggnationen
Byggeår Byggår
byen byn
Bytt Byt
bytte byta
byttes bytas
byttene bytena
bytter byter
byttet bytet
bukser byxor
belgholderne bälghållarna
belgholdernes bälghållarnas
belte bälte
beltelås bälteslås
benker bänkar
benkpress bänkpress
benkeplate bänkskiva
bære bära
bærende bärande
bærbar bärbar
bærbare bärbara
ble berget bärgades
bergingen bärgningen
Bergingsforsøket Bärningsförsöken
Best Bäst
Beste Bästa
bedre bättre
Begge Båda
buebro bågbro
kroppstøtten bålstödet
kroppsbeskytter bålstödskudde
Båtansvarsforsikring Båtansvarsförsäkring
båter båtar
Båtene Båtarna
båtenes båtarnas
båtbesetninger båtbesättningar
Båtbyggeleder Båtbyggarchef
Båtbygger Båtbyggare
båtbyggere båtbyggare
båtbyggeren båtbyggaren
båtbyggeres båtbyggares
båtbyggerhallen båtbyggarhallen
Båtbyggerne Båtbyggarna
båtbyggerverft båtbyggarvarv
båtbyggingen båtbygge
båtbyggingsdesign båtbyggnadsdesign
Båtdesigneren Båtdesignern
båtdåper båtdop
båtdåpsesongen båtdopsäsongen
båtforsikring båtförsäkring
båtforsikringer båtförsäkringar
båthåndtering båthantering
båthåndteringen båthanteringen
båtkaptein båtkapten
båtkapteinene båtkaptenerna
båtkonstruktør båtkonstruktör
båtlengde båtlängd
båtlengder båtlängder
båtlengders båtlängders
båtlengdes båtlängds
båtmodellene båtmodellerna
båtmessen båtmässan
Båtnavn Båtnamn
Båtnavnene Båtnamnen
båtnavnet båtnamnet
båtverft båtvarv
båtverftet båtvarvet
bøker böcker
bøy böj
bøyde böjda
bør bör
begynne börja
startet började
begynnelsen början
starter börjar
Børs Börs
børsen börsen
børsene börserna
børsnotert börsnoterat
bøter böter
ca. ca
kreft cancer
cæsarsalat Ceasarsallad
sedertre cedertre
cedertre cederträ
mobiltelefoni cellulär telefoni
Sensur Censur
senter center
sentre center
Senterbordsjolle Centerbordsjolle
sentral central
sentrale centrala
Sentral-europa Centraleuropa
Senteret Centret
Sentrifugering Centrifugering
sentrum centrum
seremoni ceremoni
seremoniene ceremonierna
seremonien ceremonin
sertifiserte certifierade
Challenges Challenge's
Challenge-capsen Challenge-kepsen
Challenge-sangen Challenge-sången
sjanse chans
sjanset chansat
SJANSEN CHANSEN
sjanser chanser
sjansene chanserna
sjanseløs chanslös
sjarmen charmen
sjarmerende charmig
charterseiling chartersegling
sjekket checkade
sjef chef
sjefsdesigner chefdesigner
sjefen chefen
sjefene cheferna
Sjefsdesingeren Chefsdesignern
sjefsjuristens chefsjuristens
sjefsrollen chefsrollen
sjokk chock
sjokket chockade
sjokkerte chockat
sigarlignende cigarrliknande
sirkelen cirkeln
sirkeltrening cirkelträning
sirkulær cirkulär
Cisterne Cistern
cisternearmaturen cisternarmaturen
cisternelokket cisternelokket
Cisternen Cisternen
cisternens cisternens
sitat citat
siteres citeras
bykjerne citykärna
sivile civila
sivilingeniør civilingenjör
sivilingeniører civilingenjörer
CNNs CNN:s
coaching coachning
kodeks code
kombirom combirum
containerskip containerfartyg
kuleste coolaste
Cupfinale Cup - final
Cup-besetning Cup-besättning
Cup-besetninger Cup-besättningar
CUP-BÅTER CUP-BÅTAR
Cup-båtene Cup-båtarna
Cup-ekspertene Cup-experterna
Cup-finale Cup-final
Cup-finalene Cup-finalerna
Cup-finalistene Cup-finalisterna
Cup-gaten Cup-gatan
Cup-mesteren Cup-mästaren
Cup-mestrene Cup-mästarna
cup-regattaen cup-regattan
Cup-seilingene Cup-seglingarna
Cup-stjerner Cup-stjärnor
Cup-tilhørighet Cup-tillhörighet
Cup-utfordrere Cup-utmanare
Cup-utfordreren Cup-utmanaren
Cup-utfordrerne Cup-utmanarna
Cup-utfordrerkonkurransen Cup-utmanartävlingen
Cup-utfordring Cup-utmaning
Cup-utfordringen Cup-utmaningen
Cup-utfordringens Cup-utmaningens
Cup-utfordrings Cup-utmanings
Cup-vinner Cup-vinnare
Cup-vinneren Cup-vinnaren
dag-ruten dag-rutan
dager dagar
Dagene Dagarna
dagenes dagarnas
dagers dagars
Daglige Dagliga
daglig dagligen
dagsordenen dagordningen
dagsavis dagstidning
dagsavisen dagstidningen
damebesetninger dambesättningar
damebesetningen dambesättningen
damenes damernas
støv damm
damekonkurransen damtävling
danse dansa
dansere dansare
Dansebandgallaen Dansbandsgalan
dansk danska
dansker danskar
danskene danskarna
dansemusikk dansmusik
Dataanalyse Dataanalys
dataanalytikeren dataanalytikern
Datagrafikken Datagrafiken
dataingeniør dataingenjör
datainnsamling datainsamling
datakommunikasjon datakommunikation
dataskjermen dataskärmen
dataspillere dataspelar*
datamaskin dator
Datamaskiner Datorer
datamaskinen datorn
datastyrt datorstödd
dato datum
Datoen Datumet
disse de här
De sistnevnte De senere
debuterte debuterade
debuterer debuterar
debutert debuterat
debutseier debutseger
desember december
desimeter decimeter
dedikert dedikerad
døde piksler defekta ljusa pixlar
definiere definiera
definerte definierade
Definerer Definierar
definert definierat
definitive definitiva
definitivt defintivit
dele dela
delt delad
ble delt delades
delaktige delaktiga
Deler Delar
deles delas
blitt delt delats
delegasjon delegation
delegerer delegerar
meddele delge
delseirer delsegrar
deltagelse deltagande
Deltakelsen Deltagandet
Deltakerantallet Deltagarantalet
deltakere deltagare
deltakerlisten deltagarlistan
Deltakerne Deltagarna
deltatt deltagit
deltok deltog
delkonkurranse deltävling
delkonkurranser deltävlingar
delkonkurransene deltävlingarna
Delkonkurransen Deltävlingen
delvolum delvolym
demokratiske demokratiska
demonstrasjon demonstration
demonstrasjonene demonstrationerna
demonterer demonterar
blitt demontert demonterats
Demonteringsbiler Demonteringsbilar
den
det gule flagget den gula flaggan
Denne Den her
den sistnevnte den senare
Deres Deras
designe designa
designet designad
designarbeid designarbete
blitt designet designats
designsjef designchef
designeren designern
designere designers
designhemmeligheter designhemligheter
designinformasjon designinformation
designkonsept designkoncept
designløsning designlösning
designmøbel designmöbel
designtegninger designritningar
designutmerkelsene designutmärkelserna
desperate desperata
dets dess
Rett før Dessförinnan
Dessuten Dessutom
destinasjon destination
det holder ikke det räcker ikke
detaljert detaljerad
detaljerte detaljerade
Detaljene Detaljerna
Det samme Detsamma
Dette Detta
diagnose diagnos
diagnostiserer diagnostiserar
diagonalstageksperter diagonalstagsexperter
deg dig
digital-TV operatøren digital-TV-operatören
digitale digitala
digitalboks digitalbox
digitalkartene digitalkartorna
digitalklokke digitalklocka
Dilemmaet Dilemmat
dillgravet dillgravad
dimensjoner dimensioner
ditt bilde din bilde
dine dina
direkte direkt
rett direkt
direktesendte direktesende
Direktefly Direktflyg
direkteintervju direktintervju
direktekvalifisert direktkvalificerad
direktekvalifiserte direktkvalificerade
direktesendt direktsänd
direktesende direktsända
direktesendes direktsändas
direktesender direktsänder
Direktesending Direktsändning
direktesendinger direktsändningar
Direktesendingene Direktsändningarna
Direktesendingen Direktsändningen
øvelse disciplin
diskriminerende diskriminerande
diskusjon diskussion
Diskusjonen Diskussionen
diskusjoner diskussioner
diskusjonene diskussionerna
diskutere diskutera
diskuterte diskuterade
diskuteres diskuteras
blitt diskutert diskuterats
diskvalifiser diskvalificera
diskvalifisert diskvalificerad
diskvalifiseres diskvalificeras
diskvalifisering diskvalificering
Displayet Displayen
disputen dispyten
distanse distans
distanseminutt distansminut
Distanseprofil Distansprofil
Distanseprofiler Distansprofiler
distinkte distinkta
distraherende distraherande
distribueres distribueras
distribusjon distribution
distribusjonslister distributionslistor
distributør distributör
distributøren distributören
distributørens distributörens
divisjon division
jungel djungel
jungelen djungeln
dyp djup
dypere djupare
dypeste djupaste
dyptgående djupgående
dypt djupt
dyr djur
imidlertid dock
dokken dockan
dokkingsstasjon dockningsstation
døde dog
selvsikkerhet dogmatism
dokumentasjon dokumentation
dokumentert dokumenterad
dokumenterer dokumenterar
dokumentar dokumentär
Dokumentaren Dokumentären
dokumentarer dokumentärer
dokumentarene dokumentärerna
Dokumentarteamet Dokumentärteamet
skjult dold
skjulte dolda
dollar dolllar
Dommerbåtene Domarbåtarna
Dommerbåten Domarbåten
dommere domare
dommeren domaren
dommerne domarna
dominere dominera
dominerte dominerade
dominerende dominerande
dominerer dominerar
dominert dominerat
ble dominert dominerats
donerte donerade
Dåp Dop
dåpseremonien dopceremonin
dåpen dopen
døpingen dopet
dosene doserna
datter dotter
datterselskap dotterbolag
rammet drabbad
ble rammet drabbades
rammer drabbar
rammes drabbas
blitt rammet drabbats
drakk drack
trukket dragit
tiltrekningskraft dragningskraft
drage drake
dramaet dramat
dramatikk dramatik
dramatisk dramatisk
dramatiske dramatiska
drikker dricker
Driftsansvarlig driftsansvarig
driftssikre driftspålitliga
driftsforstyrrelser driftstörningar
driftstid drifttid
driftstrykk drifttryck
driftstrykket drifttrycket
drinkene drinkarna
Drives Drivs
dro drog
Dronning Drottning
druknet drunknat
Drikke Dryck
drøy dryg
drøye dryga
Drøyt Drygt
drøyde dröjde
drøyer dröjer
drøm dröm
Drømme Dröm
drømmebil drömbil
drømte drömde
drømmer drömmar
drømmen drömmen
drømmeferien drömsemestern
drømmestart drömstart
dobbel dubbel
dobbeljibb dubbelgipp
dobbeltkontakt dubbeljack
dobbeltrom dubbelrum
dobbeltskrog dubbelskrov
Dobbeltskroget Dubbelskrovet
dobbeltslag dubbelslag
Doble Dubbla
dubbing dubbning
duellene duellerna
dyktige dukiga
dyktig duktig
dusj dusch
dusin dussin
DVD-opptaker DVD-inspelare
dvs. dvs
døgn dygn
døgnene dygnen
døgnet dygnet
døgnets dygnets
døgns dygns
døgnrytme dygnsrytm
dukker dyker
dykkelampe dyklampa
lignende dylikt
slikt dylikt
pute dyna
dynamiske dynamiska
dynamisk dynamiskt
Dyreste Dyraste
dystrere dystrare
dekk däck
Dekk- og felgkatalogen Däck- och fälgkatalogen
dekket däcken
dempet dämpade
der där
derav därav
deretter därefter
Derimot Däremot
Derfor Därför
der hjemme därhemma
Deriblant Däribland
derfra därifrån
Derifra Därifrån
dermed därmed
Der oppe Däruppe
der ute därute
Da
Nå og da Då och då
dårlig dålig
dårlige dåliga
dundret dånade
dundrer dånar
daværende dåvarande
død död
drepte dödade
ble drept dödades
stillstand dödläge
dødsfall dödsfall
dødsulykke dödsolycka
dukket dök
skjules döljas
skjuler döljer
dømt dömd
ble dømt dömdes
dømmer dömer
døpes döpas
døper döper
døpt döpt
døpte döpte
døptes döptes
dør dör
dører dörrar
dørene dörrarna
dørmatten dörrmattan
døtre döttrar
ble døpt døptes
E-post E-mail
epost e-mail
e-posten e-mailen
e-postskribenter e-post-skrivare
e-poste e-posta
Send artikkelen til en venn via e-post E-posta artikeln till en vän
e-postadresse e-postadress
utgaver editioner
effektive effektiva
mer effektivt effektivare
Etter Efter
ettertiltrekking efterdragning
etterfølgende efterföljande
gradvis efterhand
etterkommere efterkommande
etterkrigstiden efterkrigstiden
etterlignet efterliknat
etterlengtede efterlängtade
ettermiddag eftermiddag
ettermiddagen eftermiddagen
etternavn efternamn
etterslep eftersläpningar
Ettersom Eftersom
siden eftersom
ettertraktede eftertraktade
etterfølger efterträdare
Ettertenksom Eftertänksam
Etterpå Efteråt
Egeriske Egadiska
selvbygde egenbyggda
egenbygging egenbygge
egentlige egentliga
egentlig egentligen
egenutviklede egenutvecklade
egenutviklingen egenutvecklingen
egne egna
skje eie rum
finner sted eier rum
skjedd eiet rum
ikke ej
ekvipasje ekipage
ekko eko
Økonomi Ekonomi
økonomiske ekonomiska
økonomistudier ekonomistudier
økonomistudiene ekonomistudierna
Ekornet Ekorren
ligning ekvation*
elektrisiteten elektriciteten
elektromagnetiske elektromagnetiska
Elektronikk Elektronik
elektronikkenheten elektronik- enheten
elektronikkansvarlige elektronikansvarige
elektronikken elektroniken
Elektronikkenhet Elektronikenhet
elektronikkeksperter elektronikexperter
elektronikkverksted elektronikverkstad
elektroniske elektroniska
elevene eleverna
ellevte elfte
elfunksjoner elfunktioner
eliminerte eliminerade
ble eliminert eliminerades
eliminerer eliminerar
blir eliminert elimineras
elitenivå elitnivå
Elipseformede Ellipsformade
eloksert eloxerad
el-rør elrör
elleve elva
EM-gull EM-guld
emballasje emballage
i mellom emellan
eminente eminenta
imot emot
et bilde en bild
et spørsmål en fråga
en hyllest en hyllning
ett minuspoeng en minuspoäng
ett minutt en minut
et menneske en människa
et nivå en nivå
Ett poeng En poäng
et slag en stroke
et tap en tap
et terreng en terräng
et tilbakeblikk en återblick
ene ena
forentes enades
enestående enastående
enbane enbana
enkel enbart
kun enbart
eneste enda
energidrikkens energidrinkens
energidrikk energidryck
Energiforbruk Energiförbrukning
Energiklasse Energiklass
ensformig enformigt
engasjement engagemang
engasjementet engagemanget
engasjerte engagerade
engasjerer engagerar
har engasjert engagerat
engelsk engelska
engelske engelska
engelsken engelskan
engelskspråklige engelskspråkiga
engelskmannen engelsmannen
engelskmenn engelsmän
Engelskmennene Engelsmännen
i følge engligt
engangsforeteelse engångsföreteelse
enhetene enheterna
enhetlige enhetliga
enkeltspyling enkelspolning
enkle enkla
enklere enklare
enorme enorma
alene ensam
ensomhet ensamhet
ensomme ensamma
ensomt ensamt
privat enskild
individuelle enskilda
individuelt enskilt
Ettskrogsbåten Enskrovsbåten
separate enstaka
entreprenøren entreprenören
entreprenørfirma entreprenörsföretag
entréen entrén
entusiastiske entusiastiska
entydig entydigt
Sta Envis
episode episiod
epoke epok
er
på tide er dags
tilby erbjuda
tilbud erbjudande
Tilbudet Erbjudandet
tilbyr erbjuder
tilbudt erbjudit
tilbys erbjuds
tilbød erbjöd
erfare erfara
erfaring erfarenhet
erfaringen erfarenheten
erfaringer erfarenheter
erfaringene erfarenheterna
erfaringsbasen erfarenhetsbanken
erfarne erfarna
nødvendige erforderliga
ergonomiske ergonomiska
mottok erhöll
erkjente erkända
erkjennelse erkännande
erkjenner erkänner
erkjent erkänt
Deres majestet Ers majestät
erstattet ersatt
erstatte ersätta
erstatter ersättare
erstattes ersättas
kompenserer ersätts
erobret erövrade
ble erobret erövrades
erobrer erövrar
et
en pressemelding et pressmeddelande
etablere etablera
etablert etablerat
etablissementet etablissemanget
etappe etapp
etc. etc
Edelbert Ethelbert
Et Ett
en e-post ett email
et fartøy ett fartyg
mange ett flertal
et spørsmålstegn ett frågetecken
en sky ett moln
et fly ett plan
en samtale ett samtal
en vending ett tag
en tålmodighet ett tålamod
nummer en etta
europeiske europeiska
europeisk europeiskt
Eventuell Ev.
arrangementer evenemang
Eventuelle Eventuella
eventuelt eventuellt
f.eks. ex
Eksakt Exakt
eksakte exakta
utmerkede excellenta
eksentrisk excentrisk
eksepsjonelt exceptionell
eksepsjonelle exceptionella
eksempel exempel
For eksempel Exempelvis
eksemplar exemplar
eksemplaret exemplaren
eksistens existens
eksklusiv exklusiv
eksklusive exklusiva
eksotiske exotiska
ekspanderte expanderat
ekspansjonen expansionen
eksperimentert experimenterat
ekspert expert
ekspertkommentator expertbisittare
eksperter experter
ekspertene experterna
ekspertkommentatorer expertkommentatorer
ekspertkommentatorens expertkommentatorns
eksploderer exploderar
eksponeringen exponering
ekstern extern
eksternt externt
ekstra extra
ekstrainnskutte extrainsatta
ekstranett extranät
ekstranettet extranätet
ekstravagante extravaganta
ekstreme extrema
ekstremister extremister
ekstremisthandlig extremisthandling
ekstremt extremt
ekstrudert extruderad
Fabrikken Fabriken
fasiliteter faciliteter
faglige fackliga
faktisk faktiskt
Faktorene Faktorerna
fakturaen fakturan
fakturateksten fakturatexten
faktureringsadresse faktureringsadress
fakturaer fakturor
falle falla
falldemperline falldämparlina
fossen fallet
falt fallit
fallmann fallman
Fallblokk Fallskyddsblock
fallsele fallskyddssele
fallbeskyttelsessystem fallskyddssystem
fallstoppline fallstopplina
Fallstoppsline Fallstoppslina
familie familj
familiekontakt familjekontakt
familiekontakten familjekontakten
familieliv familjeliv
familiemedlemmene familjemedlemmarna
Familien Familjen
familiens familjens
familier familjer
familiene familjerna
familietradisjon familjetradition
fantes fanns
fantasien fantasin
fantastene fantasterna
FANTASTISKE FANTASTISKA
Fantastisk Fantastiskt
fare fara
Fare for antennelse Fara för antändning
farlige farliga
farligste farligaste
Farlig Farligt
farsdag Fars dag
pappa farsan
fartsgivende fartgivande
fartskontroller fartkontroller
fartstester farttester
fartøy fartyg
skip fartyg
skipet fartyget
skipstransporten fartygstransporten
fartsøkende fartökande
farvel farväl
fase fas
fascinasjon fascinasjon
fascinerende fascinerande
fashionable fashionabla
fasjonable fashionable
faste fasta
gjør fast fastgör
eiendommer fastigheter
eiendomsformidling fastighetsförmedling
satte seg fast fastnade
setter seg fast fastnar
tanter fastrar
fastslo fastslog
fastsetter fastställer
fastslås fastställs
fastsetting fastsättning
fatpumpe fatpumpa
fatte fatta
fattet fattade
ble fattet fattades
fattes fattats
favoritt favorit
favorittbasset favoritbasset
Favorittbilmerke Favoritbilmärke
favoritten favoriten
favoritter favoriter
favorittene favoriterna
Favorittfilm Favoritfilm
Favorittfarge Favoritfärg
Favorittinteresse Favoritintresse
favorittlåt favoritlåt
Favorittmat Favoritmat
Favorittmusikk Favoritmusik
favorittplass favoritplats
favorittstempel favoritskap
favorittstempelet favoritskapet
Favorittskuespiller Favoritskådespelare
favorittemne favoritämne
februar februari
føderale federala
tilbakemelding feedback
tilbakemeldingssamtaler feedbacksamtal
feene feerna
Feil Fel
feilaktig felaktig
feilaktige felaktiga
feilfri felfri
femdobbelt femfaldig
femteplass femteplats
Femteplassen Femteplatsen
femti-femti femtio-femtio
femten femton
finne fena
Finner Fena
finnen fenan
fikk fick
lommen fickan
lommelykt ficklampa
Lommelerker Fickpluntor
sloss fightades
filme filma
filminnspilling filminspelning
filmingen filmningen
finale final
finalebåt finalbåt
finaler finaler
finalene finalerna
finalistene finalisterna
finalelagene finallagene
finalematchen finalmatchen
finalematcher finalmatcher
finalematchene finalmatcherna
finaleomgang finalomgång
finaleplassen finalplatsen
avslutningsprogram finalprogram
avslutningsprogrammet finalprogrammet
finaleseiling finalsegling
Finaleseilingene Finalseglingarna
finaleseire finalsegrar
vinnere finalsegrare
finansiere finansiera
finansiert finansierat
finansier finansiär
fineste finaste
fingrene fingrarna
Finjuster Finjustera
finnes finnas
er alltid med finnes alltid med
fins finns
finsk finska
Finslipingen Finslipningen
fiolinsprederen fiolspridaren
feiret firade
feiringen firandet
feirer firar
feires firas
firmaets firmans
fiskebåtflåte fiskebåtsflotta
fiskelykke fiskelycka
fiskestang fiskespö
fikset fixade
fiksturen fixturen
fiksturer fixturer
Fiksturføttene Fixturfötterna
fiksturhøyden fixturhöjden
fjor fjol
fjoråret fjolåret
fjorårets fjolårets
fjorårseireren fjolårssegraren
fjærende fjädrande
fjellene fjällen
fjerde fjärde
fjerdedeler fjärdedelar
fjerdedels fjärdedels
fjerdeplass fjärdeplats
fjerdeplassen fjärdeplatsen
fjärdeplatsenfjerdeplassen
fjernkontroll Fjärrkontroll
Fjernkontrollen Fjärrkontrollen
Fjernstyre Fjärrstyra
fjernstyrte fjärrstyrda
flagrer fladdrar
flagget flaggan
flagg flaggor
Flaggene Flaggorna
Flammepunkt Flampunkt
flaske flaska
flasker flaskor
Fleecepledd Fleecepläd
fleecevest fleeceväst
Flere Fler
langtidsvarselet flerdygnsprognosen
flerfoldige flerfaldige
flerskrog flerskrov
Flerskrogsbåt Flerskrovsbåt
fleste flesta
fleksibel flexibel
fleksibelt flexibelt
fleksibilitet flexibilitet
fleksible flexibla
jenter flickor
jentene flickorna
kjæreste flickvän
kjærester flickvänner
kjærestene flickvännerna
elver floder
flåte flotta
flåtebasen flottbasen
Flottør Flottör
flottøren flottören
flottørfestet flottörfästet
flottørhaken flottörhaken
fluoriserende flourecerande
flybilletter flygbiljetter
flyr flyger
fly flygplan
flyplass flygplats
flyplassen flygplatsen
flygerskolen flygskolan
flytende flytande
flytebrygger flytbryggor
flytte flytta
flyttet flyttad
flytter flyttar
flyttes flyttas
flytevesten flytväst
vifte fläkt
fletter flätor
flyten flödena
Vannbegrenser Flödesbegränsare
strømningsmåler flödesmätar
strømsimulering flödessimulering
strømningsvolum flödesvolym
fløy flög
ble flydd flögs
fokker fockar
fokken focken
fokusere fokusera
fokusert fokuserad
fokuserte fokuserade
folkefester folkfester
folkemusikk folkmusik
fontener fontäner
for øvrig for övrigt
forestilte forestillet
levere forlate
leverte forlot
formet format
Formel 1-verdensmesteren Formel 1-världsmästaren
formelle formella
formelt formellt
utforming formgivning
Formuler Formulera
formulerer formulerar
formuleres formuleras
formulert formulerat
formuleringer formuleringar
skjemaet formuläret
forårsaket fororsaket
fosse forsa
fosset forsade
fosser forsar
forsvarer forsvarere
fortere fortare
Fortsatt Fortfarande
fortløpende fortlöpande
forløper fortlöper
fortsettelsen fortsetningen
fortsetter fortskrider
fortsette fortsätta
fortsettelse fortsättning
forutsetningene fortutsättningarna
Fotball Fotboll
fotball-VM fotbolls-VM
fotballandslagets fotbollslandslagets
fotballbaner fotbollsplaner
fotballsspråk fotbollsspråk
fotograf fotgraf
fotmassasje fotmassage
FOTNOTE FOTNOT
fotografert fotograferat
fotomodelljobben fotomodelljobbet
Fotplate Fotplatta
fotspor fotspår
frakte frakta
ble fraktet fraktades
fraktes fraktas
frakteskip fraktfartyg
frakteskipet fraktfartyg*
fraksjoner fraktioner
foran framfor
framfor framför
Framfor alt Framförallt
fremfor alt framförallt
framførte framförde
ble framført framfördes
planlegging framförhållning
framføres framförs
suksess framgang
suksessrike framgangsrike
framgikk framgick
suksessrikt framgångsrikt
framheve framhäva
framskritt framsteg
Framtidsbetraktninger Framtidsutblickar
framover framåt
Franske Franska
fransk franskt
Franskmann Fransman
franskmannen fransmannen
franskmenn fransmän
Franskmennene Fransmännen
franskmennenes fransmännens
fredager fredagar
fredags formiddag fredagsförmiddagen
fredagskvelden fredagskvällen
fredagskveldsbuffé fredagskvällsbuffé
fredagsmorgenen fredagsmorgonen
fredelige fredliga
frekvensinnstilling frekvensinställning
Frekvensmodulert Frekvensmodulerad
hyppig frekvent
gratis-TV fri-TV
gratisTV-aktøren fri-TV-aktören
gratis-TV-delen fri-TV-delen
uavhengige TV-kanaler fri-TV-kanaler
Frigjør Frigör
frihavnen frihamnen
friidrettsutøvere friidrottare
sunnhetspleie Friskvård
frisyre frisyr
fritidsbåter fritidsbåtar
fritidsinteresser fritidsintressen
fritidsseilere fritidsseglare
frivillige frivilliga
frivillig frivilligt
Frontluke Frontlucka
kone fru
koner fruar
konene fruarna
Fruen Frugan
frokost frukost
frokostkaffe frukostkaffet
forferdelig fruktansvärt
frustrasjon frustration
Frustrasjonen Frustrationen
frustrert frustrerad
frustrerende frustrerande
frysetørket frystorkat
fremmer främjar
fremmedord främmande ord
fremst främst
fremste främsta
frisk fräsch
syreskader frätskador
spørsmål fråga
spurte frågade
Spørsmålet Frågan
spurt frågat
Spørsmålene Frågorna
Fra Från
fralandsvind frånlandsvind
fralandsvinden frånlandsvinden
fraværenhet frånvaro
fuktsikker fuktsäker
stygg ful
fulle fulla
fullføre fullfölja
fullstendig fullkomligt
fullskala fullskalig
fullstendige fullständiga
fulltallig fulltaligt
Fulltidsansatte Fulltidsanställda
fullendt fulländad
Function Function
fungere fungera
fungerte fungerade
fungerende fungerande
fungerer fungerar
fungert fungerat
funksjon funktion
funksjonalitet funktionalitet
funksjonell funktionell
Funksjonen Funktionen
funksjoner funktioner
funksjonene funktionerna
Funksjonsdisplay Funktionsdisplay
Funksjonsknapp Funktionsknapp
funksjonsforstyrrelser funktionsstörningar
funksjonærer funktionärer
funksjonærbåter funktionärsbåtar
funnet funnit
justeringer fusteringer
fylt fylld
fyltes fylldes
Fire Fyra
firetiden fyratiden
fireårig fyraårigt
firesprederrigg fyrspridarrigg
fysikk fysik
fysiske fysiska
fysisk fysiskt
kroppsøvingstreneren fystränare
den fysiske treningen fysträningen
felger fälgar
felgen fälgen
Foldekniver Fällknivar
felt fält
feltet fältet
färdavreise
reisen färden
ferdig färdig
ferdige färdiga
ferdigbygget färdigbyggd
ferdigbygde färdigbyggda
ferdigmonterte färdigmonterade
ferdigseilt färdigseglad
ferdigseilte färdigseglade
ferdigstilles färdigställas
ferdigutdannet färdigutbildad
farge färg
fargede färgade
fargen färgen
farger färger
fargene färgerna
fargefilter färgfilter
fargekuler färgkulor
fargeskriver färgskrivare
Fargeskjerm Färgskärm
fargerik färgstarkt
fargegjengivelse färgåtergivning
fergeterminalen färjeterminal
ferjetrafikk färjetrafik
fergene färjorna
færre färre
ferskt färsk
ferske färska
nypoteter färskpotatis
ferskøl färsköl
fest fäst
festes fästas
festeboltenes fästbultarnas
Festeboltshøyde Fästbulthöjd
Feste Fäste
Festevinkel Fästvinkel
fuglearten fågelarten
fugler fåglar
sauefarm fårfarm
født född
fødselsdag födelsedag
fødselsdager födelsedagar
fødselsdagsfest födelsedagsfest
følg följ
følge följa
Følgende Följande
følges följas
fulgte följde
ble fulgt följdes
følgebåt följebåt
følgebåter följebåtar
følgebåtene följebåtarna
følger följer
etterfølges följs
fulgt följt
vindu fönster
for för
FOR LITE FÖR LITE
for mye för mycket
for-regatta för-regatta
for-regattaene för-regattorna
føre föra
forutanelse föraning
forankringspunkt förankringspunkt
Støttesett Förankringssats
foranledet föranledde
forarbeidet förarbetet
fører förare
forbeholder förbehåller
forbeholdt förbehållet
Forbered Förbered
forberede förbereda
forberedte förberedda
forberdte förberedde
ble forberedt förbereddes
forberedelse förberedelse
forberedelsesarbeid förberedelsearbete
forberedelser förberedelser
Forberedelsene Förberedelserna
forberedelsestiden förberedelsetiden
forbereder förbereder
forberedes förbereds
forbi förbi
forby förbjuda
forbyr förbjuder
forbudt förbjudet
forbød förbjöd
forblir förblir
forborede förborrade
forbruk förbrukning
forbudet förbudet
forbundsdirektør förbundsdirektör
forbedre förbättra
forbedret förbättrad
forbedrete förbättrade
forbedres förbättras
blitt forbedret förbättrats
forbedring förbättring
forbedringer förbättringar
førte förde
fordel fördel
fordelaktig fördelaktig
fordelaktige fördelaktiga
mer fordelaktig fördelaktigare
fordeler fördelar
fordelt fördelat
fordelen fördelen
ble ført fördes
fordypning fördjupning
foredrag fördrag
avtale fördrag*
forsinkelse fördröjning
fordobles fördubblas
fordoblet fördubblat
fordekk fördäck
Fordekker Fördäckare
fordekkeren fördäckaren
Fordekket Fördäcket
fordekkgasten fördäcksgasten
Fordekksluken Fördäcksluckan
fordømmer fördömer
før före
forebygge förebygga
forebyggelse förebyggande
antyder förebådar
foretrekke föredra
foredragsholder föredragare
foredraget föredraget
foretrekker föredrar
forrige föregående
forgjengeren föregångaren
blitt innledet föregåtts
forekom förekom
forekommer förekommer
forekomsten förekomsten
forelesninger föreläsningar
GJENSTAND FÖREMÅL
baugen fören
De Forente Arabiske Emirater Förenade Arabemiraten
forent förenat
forenkla förenkla
forenkles förenklas
forenklet förenklat
forskrifter föreskrifter
forskriftene föreskrifterna
foreslått föreslagit
ble det foreslått föreslogs
forestille föreställa
forestillingen föreställningen
forestillet föreställt
foretak företag
foretaket företaget
foretakets företagets
Foretaks- Företags-
Foretaksom Företagsam
foretaksansvar företagsansvar
foretakskulturen företagskulturen
forgjengere företrädare
fortrinnsvis företrädesvis
prosedyre förfarande
forfatterinne författarinna
forflytning förflyttning
disposisjon förfogande
forespørsler förfrågningar
forespørselsgrunnlag förfrågningsunderlag
foregangsfigurene förgrundsgestalterna
forgjeves förgäves
forhandlinger förhandlingar
forhandlingene förhandlingarna
Forhåndsdiskusjonene Förhandsdiskussionerna
forhåndsfavoritten förhandsfavoriten
forhåndsfavorittene förhandsfavoriterna
forhåndsspekulasjonene förhandsspekulationerna
forhindre förhindra
forhindrer förhindrar
forhåpning förhoppning
Forhåpningene Förhoppningarna
forhåpningen förhoppningen
forhåpentligvis förhoppningsvis
forheng förhänge
forhold förhållanden
Forholdene Förhållanden
forholdsvis förhållandevis
forhøyete förhöjda
forhåndsinnpilt förinspelat
forhåndsinstallerte förinstallerade
bli overivrig förivra seg
prekalibrert förkalibrerad
Forklar Förklara
forklare förklara
forklarte förklarade
forklarer förklarar
forklaring förklaring
forklaringer förklaringar
Forklaringen Förklaringen
förklaringenforklaringen
Forkle Förkläde
forbundet förknippad
assosieres förknippas
forkorte förkorta
blitt forkortet förkortats
forkortelse förkortning
forkrommet förkromad
forkrommete förkromade
overveldende förkrossande
forkjølet förkyld
forkjølelse förkylning
plassert förlagd
lokalisert förlagda
tape förlora
tapt förlorad
tapte förlorade
taper förlorar
tapere förlorare
taperen förloraren
Taperne Förlorarna
tap förlust
tapet förlusten
tapene förlusterna
forlenger förlänger
Forlengelsesrør Förlängningsrör
forlenget förlängt
formidlet förmedlat
formiddag förmiddag
formiddagen förmiddagen
antagelivis förmodligen
evne förmåga
kapasiteter förmågor
var i stand til förmått
benektet förnekat
Fornektelse Förnekelse
fornyet förnyad
FORNYELSE FÖRNYELSE
fornærmelser förolämplingar
Forord Förord
forurense förorena
forurenset förorenat
forårsaker förorsakar
Forresten Förresten
forgårs förrgår
utrustet försedd
Utstyrt Försedd
forseil försegel
forseilfallet försegelfallet
forseiltrimmeren försegeltrimmaren
forseilet förseglet
forsinket försenade
forsinkes försenas
förseningarforsinkelser
Forsinkelsen Förseningen
bli utrustet med förses
utrustes förses
forsynt försett
forsiktig försiktig
forsiktige försiktiga
forholdsregler försiktighetsåtgärder
Forsiktighetstiltak Försiktighetsåtgärder
forskyvning förskjutning
forskånet förskonat
forskrekkelse förskräckelse
forslag förslag
forslaget förslaget
slitasje förslitning
forslummet förslummat
forsmak försmak
forsprang försprång
FörsprångetForspranget
først först
første första
forstag förstag
forstaget förstaget
førstegangsutfordrer förstagångsutmanare
førsteplasseringer förstaplaceringar
førsteplass förstaplats
førsteplassen förstaplatsen
førstepremiene förstapriserna
førstepremien förstapriset
førstart förstart
forstarten förstarten
førstesiden förstasidan
førstebygde förstbyggda
førsteklasses förstklassiga
førstnevnte förstnämnde
forsto förstod
forstørre förstora
forstørrelse förstoring
Forstørrelsen Förstoringen
Forstørrelsesglass Förstoringsglas
forsterke förstärka
forsterker förstärker
forsterkning förstärkning
forsterkningsprofil förstärkningsprofil
Forsterkningsprofiler Förstärkningsprofiler
forsterket förstärkte
forstå förstå
forståelige förståeliga
forståelse förståelse
Forstår Förstår
selvfølgelig förstås
forstått förstått
ødelegge förstöra
forsømt försummat
forsvant försvann
forsvar försvar
forsvare försvara
forsvarte försvarade
forsvarere försvarare
Forsvareren Försvararen
forvarerens försvararens
forsvarerkonkurransen försvarartävlingen
forsvaret försvaret
Forsvarets Försvarets
forsvinne försvinna
forsvinner försvinner
forsvunnet försvunnit
forsikre försäkra
forsikret försäkrat
forsikring försäkring
forsikringer försäkringar
forsikringen försäkringen
forsikringsbiler försäkringsbilar
forsikringsselskapene försäkringsbolagen
forsikringsselskapet försäkringsbolaget
Forsikringstype Försäkringstyp
salg försäljning
forsøk försök
forsøke försöka
Forsökene Försöken
Forsøkene Försöken
Forsøker Försöker
forsøket försöket
forsøkt försökt
forsøkte försökte
ført fört
fortjente förtjänade
fortjener förtjänar
fortjeneste förtjänst
tilliten förtroendet
Fortrolig Förtrolig
fortrykket förtryckt
fortrengt förträngt
fortvilelsen förtvivlan
forvask förtvätt
forkonkurranser förtävlingar
ble fortøyd förtöjdes
tidligere förut
forutbestemte förutbestämda
Foruten Förutom
forutsatt förutsatt
forutse förutse
spår förutspår
Forutsetter Förutsätter
forutsetning förutsättning
forutsetninger förutsättningar
Forutsetningen Förutsättningen
forvaltning förvaltning
forvandle förvandla
forvandlet förvandlade
forvandlingen förvandlingen
Oppbevar Förvara
Oppbevaring Förvaring
forvarsel förvarning
realisere förverkliga
realiseringen förverkligandet
forvirret förvirrad
forvirring förvirring
forveien förväg
forvente förvänta
forventet förväntad
forventede förväntade
forventes förväntades
forventning förväntan
Forventer Förväntar
forventninger förväntningar
Forventningene Förväntningarna
forverres förvärras
ervervet förvärvade
overraskende förvånadsvärd
foreldreenheten föräldraenheten
foreldre föräldrar
foreldrene föräldrarna
ble forandret förändrades
forandrer förändrar
forandres förändras
forandret förändrat
blitt forandret förändrats
forandring förändring
forrandring förändring
forandringer förändringar
forandringene förändringarna
forandringen förändringen
forandringsarbeid förändringsarbete
ydmykende förödmjukande
føtter fötter
førstnvente førstnvente
gafler gafflar
gallafest galafest
gallapremieren galapremiären
Gallipoli-halvøya Gallipoli-halvön
uttynningen gallringen
gamle gamla
Gamle Stans Yacht Sällskap Gamla Stans Yacht Sällskap
Gammel Gammal
ganske ganska
garantere garantera
garanterte garanterade
garanterer garanterar
garantert garanterat
garantien garantin
garantiperiode garantiperiod
ler garvar
Gassfjærer Gasfjäder
gaten gatan
ga gav
gavler gavlar
gi ge
felles gemensam
samhørighet gemenskap
umiddelbart genast
generalprøve generalrepetition
generalsekretær generalsekreterare
generasjon generation
generasjonen generationen
generasjoner generationer
generasjons generations
generelt generellt
genererte genererade
sjenerøsitet generositet
Sjenerøs Generös
genetiske genetiska
genaker gennaker
genakerbytte gennakerbyte
genakerutrustede gennakerförsedda
genakeren gennakern
genakerseiling gennakersegling
gennakersgenakere
genakerskott gennakerskot
genakerskottet gennakerskotet
genakersettingen gennakersättningen
genakertrimmer gennakertrimmare
gjennom genom
gjennomfører genomför
gjennomføre genomföra
gjennomføres genomföras
gjennomført genomförd
gjennomførte genomförde
ble gjennomført genomfördes
blitt gjennomført genomförts
gjennomgikk genomgick
gjennomgå genomgå
Gjennomgående Genomgående
gjennomgang genomgång
gjennomgangen genomgången
gjennomgått genomgått
gjennomkjøring genomkörare
gjenomslag genomslag
gjennomsnitt genomsnitt
gjennomsnittlig genomsnittlig
helttrente genomstarka
gjennomsyrer genomsyrar
mot gentemot
genuatrimmer genuatrimmare
genuatrimmeren genuatrimmaren
gennuavinsjen genuavinschen
snarvei genväg
Genevasjøen Genèvesjön
geografiske geografiska
geografisk geografiskt
geriljakrigføring gerillakrigföring
gis ges
gitt gett
ganger ggr
jibbe gibbe
jibber gibber
gikk gick
gifte gifta
gigantisk gigantiskt
likte gillade
liker gillar
jibb gipp
jibbet gippade
jibbene gipparna
jibbduell gippduell
jibbdueller gippdueller
jibben gippen
gipset gipsad
Gjett Gissa
gitar gitarr
givende givande
Naturligvis Givetvis
glade glada
glass glas
glassbeslag glasbeslag
glassdører glasdörrar
glassfiberbunn glasfiberbotten
glasslinser glaslinser
glassmonteren glasmontern
brillene glasögonen
gledelig gledende
Sikringslåset Glidlåset
glittret glittrade
glitrende glittrande
globale globala
glede glädja
Gledende Glädjande
gleden glädjen
gledesscener glädjescener
gledescenene glädjescenerna
gledesytringer glädjeyttringar
gløgg glögg
glem glöm
glemte glömde
glemme glömma
glemmes glömmas
glemmer glömmer
glemt glömt
lite gnutta
gode goda
godteri godis
godteriesken godisburken
godkjent godkänd
godkjente godkände
godkjenne godkänna
godkjenning godkännande
godkjenner godkänner
akseptabel godtagbar
golfentusiastene golfentusiasterna
gulv golv
gulvet golvet
gulvfeste golvinfästning
Goretex-jakke Goretex-jacka
kosedyr gossedjur
godt gott
gourmetrestaurant gourmetkrog
gutter grabbar
guttene grabbarna
graders gradigt
grafikk grafik
Grafikken Grafiken
grafiske grafiska
naboer grannar
naboene grannarna
nabobasen grannbasen
nabo granne
naboen grannen
Nabouenigheten Grannosämjan
nabotvist granntvist
gransket granskad
gransker granskar
gratisdistribuerte gratisdistribuerade
gratispoeng gratispoäng
gratisutdelte gratisutdelade
TIL LYKKE GRATTIS
gratulasjonene gratulationerna
gratulere gratulera
gratulerte gratulerade
gratulerer gratulerar
graverte graverade
Greenpeace-flagg Greenpeace-flaggor
greie grej
greske grekiska
Hellas Grekland
grepet greppet
Grillet Grillad
Grinder Grindar
grinderen grindern
grinderpidestall grinderpiedestal
grinderposisjonene grinderpositionerna
Grindere Grinders
grunnlegger grundare
grundleggerne grundarna
grunnlagt grundat
grunnforutsetning grundförutsättning
grundig grundlig
grunnleggende grundläggande
grunnomgangen grundomgången
Grunnprinsippet Grundprincipen
Grunnregelen Grundregeln
grunnregler grundregler
grunnstøtte grundstötte
Gruppe Grupp
gruppereiser gruppavgångar
gruppebilde gruppfoto
gruppefotografere gruppfotograferas
gruppeseilinger gruppseglingar
fløten gräddan
grense gräns
grensen gränsen
grenser gränser
grensene gränserna
grensetraktene gränstrakten
gressløk gräslök
grasrotnivået gräsrotsnivån
Grønn Grön
grønne gröna
grønsaker grönsaker
grønnstikk grönstick
grønt grönt
Grønn-hvit Grønn-vit
guider guidar
guidene guiderna
guidening guidning
gule gula
Gull Guld
gullet guldet
gullmedalje guldmedalj
gullmedaljen guldmedaljen
gullmedaljer guldmedaljer
gullmedaljør guldmedaljör
gullmynt guldmynt
gullseilingen guldseglingen
Gummidempere Gummidämpare
gummimansjett gummimanschett*
gummimatten gummimattan
gummitetning gummitätning
dupper guppar
gyllenlær gyllenläder
treningslokale gym
treningslokalet gymmet
gagne gynna
hjelper gynnar
gjelde gälla
gjeldende gällande
gjaldt gällde
Gjelder Gäller
gjeldt gällt
gjeng gäng
gjengede gängade
gjengen gänget
gjerne gärna
gjest gäst
gjester gäster
Gjestene Gästerna
Gang Gång
gangbroer gångbroar
gangen gången
gangene gångerna
gjengene gångjärnen
overgår går utenpå
gårsdagen gårdagen
Gårsdagens Gårdagens
gåten gåtan
gave gåva
gaver gåvor
gjømte gömda
gjemt gömt
Gjør Gör
gjør intervjuer gör intervjuer
gjøre göra
gjøres göras
Gøteborg Göteborg
göteborgere göteborgare
göteborgerne göteborgarna
hakk hack
Hadde Hade
hatt haft
haglbyer hagelbyar
hagl haggel
Hekt Haka
krok hake
Hakenøkkel Haknyckel
gled halkade
Halter Haltar
halve halva
halvdel halvan
halverte halverade
halveres halveras
halvstolper halvpelare
halvstolpen halvpelaren
halvspyling halvspolning
halvtime halvtimme
halvtimes halvtimmes
Halvveis Halvvägs
halvøya halvön
hammer hammare
havn hamn
havne hamna
havnet hamnade
Havner Hamnar
havnebassenget hamnbassängen
Havnen Hamnen
havnelivet hamnlivet
havneområde hamnområde
havneområdet hamnområdet
Havnepolitiet Hamnpolisen
havnebyen hamnstaden
hånd hand
håndholdt handburen'
Hånddatamaskin Handdator
hånddatamaskinen handdatorn
håndkle handduk
handelsmenn handelsmän
hånden handen
håndsett handenhet*
håndflaten handflatan
håndfull handfull
håndtering handhavande
handikaptilpasset handikappanpassad
handikapsystem handikappsystem
handle handla
handlet handlade
handler handlar
håndleddene handleden
håndledd handleder
håndbevegelse handrörelsen
håndtrykk handskakningar
hansker handskar
håndtak handtag
håndvask handtvätt
hangarfartøyet hangarfartyget
rakk hann
håndtere hantera
håndterte hanterade
håndterer hanterar
håndteres hanteras
håndtert hanterat
håndverk hantverk
håndverkere hantverkare
føler på seg har på känn
sterke vinden harde vinden
sterke vinder harde vinder
hastighetsrekorden hastighetsrekordet
havarerer havererar
havari haveri
havariet haveriet
havgapet havsbandet
havbunnen havsbotten
havdypet havsdjupet
havguder havsgudar
havkappseileren havskappseglaren
havkappseilingen havskappseglingen
havkappseilingserfaring havskappseglingserfarenhet
havkappseiler havskappsseglare
havorm havsorm
havoverflaten havsytan
havørret havsöring
hedersgjesten hedersgästen
hedre hedra
hedret hedrade
hedrer hedrar
hedres hedras
hei hej
Hei! Hej!
Heia Heja
heiagjengen hejarklacken
hektiske hektiska
hele hela
Helårsforsikring Helförsäkring
helligdag helgdag
helligdagen helgdagen
helgene helgerna
helgetreningen helgträningen
helhetsinntrykk helhetsintryck
Helikopterbilde Helikopterbild
helikopterbildene helikopterbilderna
helikopterkameraene helikopterkameran
helikopteret helikoptern
utforkjøring med helikopter helikopterskidåkning
helikoptre helikoptrar
helkroppsmassasje helkroppsmassage
ganske enkelt helt enkelt
helt og holdent helt og holder
heltidsansatt heltidsanställd
Hjem Hem
hjemmeleksen hemarbete
HJEMMEKINO HEMBIO
hjemmeelektronikk hemelektronik
hjemreisen hemfärden
hemisfæren hemisfären
hjemland hemland
hemmelig hemlig
hemmelige hemliga
mest hemmelige hemligaste
hemmelighet hemliget
hemmeligheter hemligheter
hemmelighetsfull hemlighetsfull
hemmelighetskremmeri hemlighetsmakeri
hemmelighetskremmeriet hemlighetsmakeriet
hemmeligholde hemlighålla
hjemme hemma
hjemmebrygge hemmabrygga
Hjemmehavn Hemmahamn
hjemmeklubb hemmaklubb
hjemmekontinent hemmakontinent
hjemmebane hemmaplan
hjemmepublikumet hemmapubliken
hjemmeseileren hemmaseglaren
hjemmefarvann hemmavatten
hjemmemiljø hemmiljö
hjemsted hemort
hjemmeside hemsida
hjemmesiden hemsidan
hjemmetelefon hemtelefon
følge med henge med
herrer herrar
Herrenes Herrarnas
herreseter herresäten
Herregård Herrgård
herregårder herrgårdar
Herregården Herrgården
herregårdsmiljø herrgårdsmiljö
Herrgårdsferie Herrgårdssemester
herreklassen herrklassen
middager herrmiddagar
hete heta
heteste hetaste
het hette
himmelen himlen
hindre hindra
hindrer hindrar
ble hindret hindrats
rekke hinna
rekker hinner
fryktelig hiskeligt
heise hissa
heist hissad
heiste hissade
ble heist hissades
heiser hissar
historie historia
historiske historiska
fant hittade
hittil hittills
hjuloppheng hjulupphängning
hjelm hjälm
hjelp hjälp
hjelpe hjälpa
få drahjelp hjälpa på traven
hjelpebåt hjälpbåt
hjelpebåter hjälpbåtar
hjelpemiddel hjälpmedlen
hjelpemiddelet hjälpmedlet
hjelpeorganisasjon hjälporganisation
Hjelpsom Hjälpsam
hjelpsomme hjälpsamma
hjalp hjälpte
helter hjältar
helteinnsats hjälteinsats
hjernen hjärnan
hjerte hjärta
hjertet hjärtat
hjerteinfarkt hjärtinfarkt
hjertelige hjärtliga
høydepunktene hjödpunkterna
Hockeylegenden Hockeylegendern
hockeyspiller hockeyspelare
hockeytrener hockeytränare
Hold styr på Hold koll på
sto imot presset holdt för trycket
Nederland Holland
hollenderen holländaren
nederlandsk holländsk
nederlanske holländska
holmer holmar
hun hon
han honom
Sammenlagt Hopfälld
håp hopp
hoppe hoppa
Hoppe paradis Hoppa Hage
hoppet hoppade
hopper hoppar
håper hoppas
håpte hoppats
håpet hoppet
Lovende Hoppfullt
håpløs hopplös
håpløst hopplöst
horisontalt horisontellt
True hota
truet hotad
trues hotas
hotellovernatting hotellövernattning
Trusselbrev Hotelsebrev
hovedstrømbryteren hovedstrømbryteren
humoristiske humoristiska
humør humör
humøret humöret
hundre hundra
sultne hungriga
rukket hunnit
hvordan hur
uansett hur som helst
hvorvidt huruvida
husdyr husdjur
husholdninger hushåll
husvogn husvagn
Hode Huvud
hovedaksjonærer huvudaktieägare
hovedansvaret huvudansvar
hovedattraksjon huvudattraktion
hovedattraksjonen huvudattraktionen
hovedmeddelelsen huvudbudskapet
hovedbåt huvudbåt
Hoveddelen Huvuddelen
hoveddesigner huvuddesigner
hoveddesigneren huvuddesignern
hoveddesignere huvuddesigners
hovedinngang huvudentré
hovedinngangen huvudentrén
hodet huvudet
hovedgate huvudgata
Hovedgaten Huvudgatan
hovedinformasjonen huvudinformationen
hovedkatalogen huvudkatalog
Hovedkontor Huvudkontor
hovednummer huvudnummer
hovedprinsippet huvudprincipen
hovedsak huvudsak
hovedsakelig huvudsakligen
hovedsponsor huvudsponsor
hovedsponsorer huvudsponsorer
hovedsponsorene huvudsponsorerna
hovedsponsoren huvudsponsorn
hovedstad huvudstad
hovedstaden huvudstaden
hovedkonkurransen huvudtävlingen
Hovedoppgaven Huvuduppgiften
Hybridteknikken Hybridtekniken
hydraulikk hydraulik
hydraulikken hydrauliken
hydraulikkteamet hydraulikteamet
rimelig godt hyfsat
hyggelig hyggligt
hyllet hyllade
blir hyllet hyllas
hyllingen hyllningen
hyller hyllor
hylle hyllplan
hylse hylsa*
Hylsen Hylsan
hypotesetest hypotestest
leiebil hyrbil
heftig häftig
hæl häl
hælene hälarna
halvparten hälften
helse hälsa
hilset hälsat
hilsen hälsning
helsevesenet hälsovården
hemme hämma
hente hämta
hentet hämtad
henter hämtar
hentes hämtas
hende hända
hendte hände
hendelse händelse
tilfelle händelse
hendelsen händelsen
hendelser händelser
hendelsene händelserna
hendelsesforløpet händelseutvecklingen
hender händer
hendene händerna
henge hänga
hengende hängande
hang hängde
henger hänger
hengivne hängivna
Hengekøye Hängmatta
hengt hängt
hensyn hänsyn
Hensynsløshet Hänsynslöshet
hendt hänt
henviser hänvisar
forbauselse häpnad
utrolige häpnadsväckande
Her Här
herdet härdad
herifra härifrån
herlig härlig
HÆRFERD HÄRNADSTÅG
hestekrefter hästkrafter
hevdet hävdade
hevder hävdar
hevstengene hävstängerna
Hevstang Hävstång
hull hål
hullbilde Hålbild
hullene hålen
hullet hålet
hold håll
holde hålla
holdbarhet hållbarhet
holder håller
styrke hållfasthet
holdes hålls
hullsbane hålsbana
boring av hull Håltagning
Hulltagning Håltagning
hard hård
sterk vind hård vind
harde hårda
Hardere Hårdare
hardeste hårdaste
harddisken hårddisken
hardrock hårdrock
hardtrening hårdträning
hardt hårt
hofte höft
hoften höften
Høy Hög
Høye Höga
høyaktuell högaktuell
høyre höger
høyrehengte högerhängda
høyrehengt högerhängt
høyresiden högersidan
HögervindenHøyrevinden
høyhus höghus
høykvalitets högkvalitativ
høyere högre
Høyskap Högskåp
Høyskapet Högskåpet
høysommer högsommar
HØYSOMMERVARM HÖGSOMMARVARM
høysommeruke högsommarvecka
høysommervær högsommarväder
Høysommervarme Högsommarvärme
høyest högst
høyeste högsta
høyt högt
høytaleranlegget högtalaranläggningen
høyttaler högtalare
høyttalere högtalare
høyttalerfunksjon högtalarfunktion
høyttalerfunksjonen högtalarfunktionen
høytalerne högtalarna
høytalersystemet högtalarsystemet
høyteknologien högteknologin
høyteknologisk högteknologisk
høyteknologiske högteknologiska
høytid högtid
høytrykk högtryck
Høytrykket Högtrycket
hev höj
hev- og senkbare höj- och sänkbara
høyde höjd
Høyden Höjden
høyder höjder
firtes höjdes
høydejusterbar höjdjusterbar
høydejusteringsfestet höjdjusteringsfästet
høydepunkter höjdpunkter
Høydeskrekk Höjdrädd
heving höjning
holdt höll
hører hör
høre höra
hørtes hördes
hodetelefonuttak hörlursuttag
Hjørne Hörn
hjørnebeslag hörnbeslag
hjørnebeslaget hörnbeslagen
hjørnebeslagsett hörnbeslagsats
hjørnene hörnen
hjørneløsning hörnlösning
Hjørnemontering Hörnmontering
høres hörs
hørselsvern hörselskydd
øremusling hörsnäcka
hørt hört
høst höst
høstbase höstbas
HØSTDAG HÖSTDAG
Høsten Hösten
høstens höstens
høstkjølig höstkyligt
høstløvet höstlöven
høststormer höststormar
høststormen höststormen
etter best av sju i best av sju
etter best av tre i bäst av tre
på folkemunne i folkmun
På fredag I fredags
i midten i mitten
på rad i rekke
På slutten I slutet
til slutt i slutändan
spesielt i synnerhet
på søndag i söndags
på tirsdag i tisdags
Ærlig talt I ärlighetens navn
iakttakelser iakttagelser
IBLANT IBLAND
ikke-amerikansk icke-amerikansk
ikke-amerikanske icke-amerikanska
ikke-kompatible icke-kompatibla
I dag Idag
ideelle ideala
Idéen Iden
identifisering identifiering
identiske identiska
identisk identiskt
idrett idrott
idretter idrotter
idrettshistorie idrottshistoria
idrettsmann idrottsman
idrettsminister idrottsminister
idrettsmenn idrottsmän
idylliske idylliska
idéene idéerna
dersom ifall
I fjor Ifjol
ifjor ifjol
ifra ifrån
Ifö-nøkkel Ifö-nyckel
ig
Igjen Igen
gjenkjennende igenkännande
igjennom igenom
i gang igång
i går igår
sammen ihop
på høyde ikapp
i kveld ikveld
Ikveld Ikväll
ikledd ikädd
illusjoner illusioner
illustrasjoner illustrationer
illustrerer illustrerar
sinne ilska
imagebrosjyrer imagebroschyrer
I morgen Imorgon
Skovlhjul Impeller
imponere imponera
imponert imponerad
imponerte imponerade
Imponerende Imponerande
imponerer imponerar
improvisere improvisera
impulskjøp impulsköp
IMS-verdensmesterskapet IMS-världsmästerskapen
inn in
Innånding Inandning
i natt inatt
innbiller inbillar
invitasjonen inbjudan
blitt invitert inbjudits
innbudte inbjudna
innblandet inblandad
innblandingen inblandningen
innblikk inblick
Oppbremsing Inbromsning
innbrudd inbrott
innbruddet inbrottet
innebygd inbyggd
innebygde inbyggda
Innbyggingsboks Inbyggnadsbox
innbygningsboks inbyggnadsbox
Innbygningsboksen Inbyggnadsboxen
Innbygningscisterne Inbygnadscistern
innbyrdes inbördes
borgerkrigen inbördeskriget
innsjekkingskøen incheckningskön
tilfeller incidenter
inndelt indelat
indikasjon indikation
Indikasjoner Indikationer
indikatorlampe indikatorlampa
indikatoren indikatorn
indikerte indikerade
indikerer indikerar
indirekte indirekt
industrielt industriellt
industrien industrin
ineffektive ineffektiva
innfallsvinkel infallsvinkel
innfarten infarten
innflytelsesrike inflytelserika
informasjon information
informasjonen informationen
Informasjonsavdeling Informationsavdelning
informasjonskanaler informationskanaler
informasjonsmateriale informationsmaterial
informasjonspolicyen informationspolicyn
informasjonsteknologi informationsteknologi
informasjonstjenester informationstjänster
informatører informatörer
uformelle informella
informere informera
informert informerad
ble informert informerades
informerer informerar
informeres informeras
innenfra infrån
innfesting infästning
innfestingshullene infästningshålen
ble innført infördes
innføres införs
Ingen Inga
ingeniør ingenjör
ingeniører ingenjörer
ingeniørene ingenjörerna
ingeniøreksamen ingenjörsexamen
ingeniørfirmaet ingenjörsföretaget
ingeniørutdannelser ingenjörsutbildningar
ingeniørutdannelsen ingenjörsutbildningen
Ingenting Inget
inngikk ingick
innstøping ingjutning
inngravere ingravera
ingrediensene ingredienserna
Inngrep Ingrepp
inngå ingå
inngangene ingångarna
Inngår Ingår
inngått ingått
innhegnet inhägnad
innhenter inhämtar
innhentet inhämtat
innhenting inhämtning
innhentinger inhämtningar
innledningsvis initalt
initiativet initiativen
Initiativtaker Initiativtagare
Initiativtakeren Initiativtagaren
Initiativtakerens Initiativtagarens
initierte initierade
innleder initierar
initiert initierte
innkalle inkalla
inkluderte inkluderade
inkluderer inkluderar
inkludert inkluderat
innkom inkom
innkommende inkommande
innkommer inkommer
kommet inn inkommit
innkobling inkoppling
innkjøpet inköpet
innkjøpsprosedyre inköpsförfarande
innkjøpt inköpt
innkjøpte inköpta
lagt inn inlagda
innlede inleda
innledende inledande
innledet inledde
ble innledet inleddes
innledning inledning
innledningen inledningen
innledes inleds
Innlogging Inloggning
innløp inlopp
innløpet inloppet
Innløpsrør Inloppsrör
innløpsrøret inloppsröret
Innløpsventil Inloppsventil
innløpsventilen inloppsventilen
innlegg inlägg
innlæringsevne inlärningsförmåga
innlæringsperiode inlärningsperiod
innen innad
i løpet av innad loppet av
Innenfor Innanför
innebåret inneburit
innebærer innebär
innebære innebära
innebærende innebärande
innbefatte innefatta
innehatt innehaft
besittelse innehavare
innehaveren innehavaren
innhold innehåll
inneholde innehålla
inneholder innehåller
innholdet innehållet
innholdsproduksjon innehållsproduktion
inneholdt innehöll
innedører innerdörrar
innovasjon innovation
innovasjonskraft innovationskraft
innovative innovativa
uoffisiell inofficiell
uoffisielle inofficiella
innad inom
Snart Inom kort
innendørsbruk inomhusbruk
planlagte inplanerade
innrammede inramade
Innredningen Inredning
innredninger inredningar
innstilte inriktade
konsentrerer inriktat
innsamling insamling
innsamlingen insamlingen
innsats insats
Innsatsen Insatsen
innser inser
Umbrako Insex
Umbraconøkkel Insexnyckel
umbrakoskruene insexskruvarna
innsiden insidan
innsidehandel insider-affär
blitt syk insjuknat
innsjø insjö
innsendte inskickade
innslag inslag
innslaget inslagen
inspeksjon inspektion
Inspeksjonen Inspektionen
inspeksjonsluke inspektionslucka
innspilt inspelad
innspilte inspelade
innspilling inspelning
innspillinger inspelningar
Innspillingen Inspelningen
innspillingsapparat inspelningsapparatur
innspillingsarbeidet inspelningsarbetet
innspillingsstudioet inspelningsstudion
innspillingsteamet inspelningsteamet
innspillingstidspunktet inspelningstillfället
inspirasjon inspiration
inspirasjonen inspirationen
inspirator inspiratör
inspirert inspirerad
inspirerte inspirerade
inspirerende inspirerande
blitt inspirert inspirerats
installasjon installation
installasjonen installationen
installasjoner installationer
installasjonsklare installationsklara
installasjonsmoduler installationsmoduler
installasjonssystem installationssystem
installasjonsvegger installationsväggar
installere installera
installert installerad
innstillinger instllningar
instruksjoner instruktioner
instruksjonsmanualen instruktionsmanualen
Instrumentpanelet Instrumentpanelen
innstilt inställd
Instilt Inställd
Innstilling Inställning
oppfatning inställning
innstillingen inställningen
innstillingsmuligheter inställningsmöjligheter
innestengte instängda
innestengt instängt
leserbrev insändare
innså insåg
Ikke en gang Inte ens
integrert integrerad
intensiverte intensifierade
intensive intensiva
interaktive interaktiva
grensenitt interface
intervjues interjvjuas
interne interna
internasjonal internationell
Internasjonale Internationella
internasjonalt internationellt
Internett Internet
internettannonsering internetannonsering
Internettsatsingen Internetsatsningen
Internettjenester Internettjänster
internkommunikasjon internkommunikation
internsamtale internsamtal
internavis interntidning
intervallmassasje intervallmassage
intervalltrening intervallträning
intervalltreningen intervallträningen
intervjuet intervjuad
intervjuer intervjuar
Intervjuene Intervjuerna
inntil intill
nærliggende intilliggande
intoleranse intolerans
intranett intranät
intranettstruktur intranätstruktur
interessant intressant
interessante intressanta
interesse intresse
interessemeddelelse intresseanmälan
interessert intresserad
Interessen Intresset
innkjøring intrimning
introduserte introducerade
ble introdusert introducerades
introdusert introducerat
inntrykk intryck
Inntrykket Intrycket
inntraff inträffade
inntreffer inträffar
inntruffet inträffat
intuisjon intuition
invasjonen invasionen
investert investerat
investeringer investeringar
innvielsen invigningen
involveres involveras
innvendig invändig
vente invänta
innbyggere invånare
innbyggerne invånarna
Irak Iraq
irritasjon irritation
irriterer irriterar
ISAFs ISAF:s
ishockeyspiller ishockeyspelare
isseilingsverdensmesteren isjaktsvärldsmästaren
islagsmuttere islagsmuttrar
i stedet istedet
fra hverandre isär
Italia Italien
italienere italienare
italieneren italienaren
Italienerne Italienarna
italienernes italienarnas
Italienske Italienska
i vei iväg
jakken jackan
jakker jackor
Jeg Jag
Ja, det skal jeg love dere Jajamänsan, fattas bare
januar janauri
japanerne japanerna
japanske japanska
sjargong jargong
dongeribukse jeans
jet lag jet-lag
jobbe jobba
jobbet jobbade
jobber jobbar
jobbtilbudet jobberbjudandet
Jobben Jobbet
slitsomme jobbigaste
slitsomt jobbigt
joller jollar
jolleseilere jolleseglare
jolleseiling jollesegling
jolleseiler jolleseilere
jonen
jordbruksområder jordbruksfastigheter
jordskjelv jordbävning
jordkloden jordklotet
Journalistene Journalisterna
journalistiske journalistiska
jo ju
jubileumsregattaen jubileumsregattan
jublet jublade
jubler jublar
julaften julafton
Julie Julia
julekonsert julkonsert
julekort julkort
julefri julledigt
julemarked julmarknad
julesalg julrean
julestemning julstämning
jomfrutur jungfrutur
juniukene juniveckorna
Jus Juridik
juseksamen juristexamen
juristfirmaet juristfirman
juryen juryn
juryens juryns
juryrommet juryrummet
Nettopp Just
akkurat nå just nu
Juster Justera
justerte justerade
justerer justerar
justeres justeras
justert justerat
fusteringer justeringar
juveleren juveleraren
veldig jäkligt
likeverdige jämbördiga
sammenligne jämföra
sammenlignes jämföras
sammenlignet jämförde
sammenligning jämförelse
sammenligninger jämförelser
jevn jämn
jevne jämna
jevnere jämnare
jevneste jämnaste
jevnhet jämnhet
jevnt jämns
jevngamle jämnunga
jevnsides jämsides
jernbanen järnvägen
gjære jäsa
kjempe jätte*
kjempebra jättebra
kjempeformat jätteformat
kjempeglad jätteglad
kjempejobb jättejobb
kjempeartig jättekul
enorm jättelik
kjempestort jättestort
jævla jävla
kabelen kabeln
kajakker kajaker
kaien kajen
kaikanten kajkanten
flis kakel
tumult kalabalik
kalenderen kalendern
kalibrerer kalibrerar
kalibreringsfaktoren kalibreringsfaktorn
California Kalifornien
kald kall
kalde kalla
kalt kallad
kalte kallade
ble kalt kallades
kaller kallar
kalles kallas
kaldfront kallfront
kaldt kallt
kaldluft kalluft
kameramenn kameramän
kamera kameran
kameraer kameror
kamuflasjeuniformer kamouflageuniformer
kampanje kampanj
kamerat kamrat
kamerater kamrater
kamuthvete kamutvete
kanadier kanadensare
kanadieren kanadensaren
kanadiske kanadensiske
kanalene kanalerna
kanalisasjon kanalisation
kanaliseres kanaliseras
Kanariøyene Kanarieöarna
kandidatene kandidaterna
kanne kanna
kanopadlere kanotister
Kanskje Kanske
omgir kantar
kapasitet kapacitet
ble kappet kapades
kappmål Kapmått
kapping kapning
kappseile kappsegla
kappseiler kappseglar
kappseilt kappseglat
kappseilingen kappseglingen
kappseilingsreglene kappseglingsreglerna
kappseilingskonkurranse kappseglingstävling
kappseilingsvirksomhet kappseglingsverksamhet
kante kapsejsa
kantre kapsejsa
kapslingsklasse kapslingsklass
Kaptein Kapten
kapteinen kaptenen
karakter karaktär
karakterer karaktärer
karabin karbin
Karabinkrok Karbinhake
borrelås kardborre
karriere karriär
karrieren karriären
Kart Karta
kartagerne kartagerna
Kartet Kartan
Kartene Kartorna
ble kastet kastades
kasserolle kastrull
Katastrofe Katastrof
katastrofale katastrofala
Katastrofene Katastroferna
kaustisk soda kaustik-soda
jakke kavaj
overlegen kaxig
ke
kjeden kedjan
kjedens kedjans
kjedebrev kedjebrev
kjemi kemi
kjemikalier kemikalier
KJEMISKE KEMISKA
kjemiteknikk kemiteknik
caps keps
skyggeluer kepsar
kaki khaki
Kikkert Kikare
Kikkerten Kikaren
menn killar
Mennene Killarna
mennenes killarnas
kineserne kineserna
kinesiske kinesiska
Kisten Kistan
kjølbåtseiling kjølbåtseiling
vippebro klaffbro
klage klaga
klaget klagade
klamrer klamrar
klossete klantigt
klar for klar för
klar for kvartfinale klar för kvartfinal
klare klara
klarer klarar
klargjøre klargöra
klarsignal klartecken
klasse klass
klassifiseres klassas
klassifisering klassificering
klassiske klassiska
klassekameratene klasskompisar
klassereglene klassregler
klasserom klassrum
klisjéen klichén
klikk klick
klikk her klicka här
Klikker Klickar
kliniske kliniska
klokke klocka
Klokken Klockan
klokker klockor
klokkeradio klockradio
klokkeren klockren
klokkerent klockrent
klokkeslett klockslag
Klokkeslettene Klockslagen
toalettet klosetten
klubbtilbud klubberbjudanden
klubbkameraten klubbkamraten
KLUBBMEDLEMMER KLUBBMEDLEMMAR
klubbside klubbsida
klubbsiden klubbsidan
klubbsidene klubbsidorna
klekte kläckte
Kle Kläd
kledd klädd
klær kläder
klærne kläderna
klesplaggene klädesplaggen
kleskolleksjon klädkollektion
klemte klämde
klemme klämma
klatreline klätterlina
Klatresele Klättersele
klatre klättra
klatret klättrade
kjølbåt klöbåt
km/t km/h
knaker knakar
knappe knappa
knappet knappade
knapper knappar
knappene knapparna
knapt knappast
knappecellebatteri knappcellsbatteri
tastelås knapplås
sprø knaprig
vanskelige knepiga
knopsgrensen knopsgränsen
Knebøy Knäböj
Knekkebrød Knäckebröd
knærne knäna
kneoperasjon knäoperation
kneskade knäskada
Knestopper Knästoppar
knestående knästående
kullfiber kolfiber
kullfiberkompositt kolfiberkomposit
kullfiberkomposittbåt kolfiberkompositbåt
karbonfiberlaminatet kolfiberlaminatet
kullfibermast kolfibermast
sjekke kolla
kollegaer kollegor
kollegaenes kollegornas
kollektivtrafikken kollektivtrafiken
kollidere kollidera
kolliderte kolliderade
kollisjon kollision
kolonien kolonin
ventil kolv
ventilen kolven
Husk Kom ihåg
kombinasjon kombination
Kombinasjonen Kombinationen
kombinasjoner kombinationer
kombinere kombinera
kombinert kombinerad
kombinerte kombinerade
kombinerer kombinerar
kombineres kombineras
komfortable komfortabla
komme komma
huske komma ihåg
kommende kommande
Kommandoene Kommandona
kommandoen kommandot
kommandør kommendör
kommentatorboks kommentatorbås
kommentatorene kommentatorerna
kommentere kommentera
kommenterte kommenterade
kommentarer kommenterar
kommenterer kommenterar
kommenteres kommenteras
kommersielle kommersiella
blitt enig kommet överens
kommet kommit
komitébåt kommittébåt
Komitéens Kommitténs
kommunisere kommunicera
kommuniserer kommunicerar
kommunisert kommunicerat
kommunikasjon kommunikation
Kommunikasjonen Kommunikationen
Kommunikasjonens Kommunikationens
kommunikasjonsreglene kommunikations-reglene
kommunikasjonsansvar kommunikationsansvar
kommunikasjonsform kommunikationsform
Kommunikasjonsfunksjonen Kommunikationsfunktionen
Kommunikasjonsfunksjonens Kommunikationsfunktionens
kommunikasjonsveiledningen kommunikationsguiden
kommunikasjonskanaler kommunikationskanaler
kommunikasjonspolicy kommunikationspolicy
kommunikasjonspolicyen kommunikationspolicyn
Kommunikasjonsstrategi Kommunikationsstrategi
kommunikasjonstrappen kommunikationstrappan
kommunikator kommunikatör
kommunikatøren kommunikatören
kommunikatorer kommunikatörer
Kommunikatørene Kommunikatörerna
kompanjong kompanjon
kompenserte kompenserade
kompenseres kompenseras
kompetanse kompetens
kompetansen kompetensen
kompetansekurven kompetenskurvan
kompetansenettverket kompetensnätverket
kompetente kompetenta
kompiser kompisar
komplette kompletta
komplettere komplettera
Kompletterende Kompletterande
kompletteres kompletteras
Kompletteringer Kompletteringar
Kompleks Komplex
komplekser komplex
kompleksitet komplexitet
komplekst komplext
komplisert komplicerad
kompliseres kompliceras
komplikasjoner komplikationer
komplikasjonene komplikationerna
komponentenes komponenternas
komponert komponerats
komposittvideo kompositvideo
kompromissløs kompromisslös
kompromissløshet kompromisslöshet
konsentrasjon koncentration
konsentrasjonene koncentrationerna
konsentrere koncentrera
konsentrert koncentrerad
konsentrerte koncentrerade
konsept koncept
konseptet konceptet
konsernsjef koncernchef
Konsernet Koncernen
kondisjon kondition
kondisjons konditions
kondisjonstest konditionstest
konferansier konferencier
konferanser konferenser
konfidensiell konfidentiell
konfidensielt konfidentiellt
blitt konfigurert konfiguerats
konfigurasjon konfiguration
konfigurasjonen konfigurationen
konfrontasjon konfrontation
konklusjon konklusion
Konkrete Konkreta
konkurransefrie konkurransfrie
konkurranse konkurrens
Konkurransen Konkurrens
konkurransedyktighet konkurrenskraft
konkurransedyktig konkurrenskraftig
konkurransedyktige konkurrenskraftiga
konkurransehensyn konkurrensskäl
konkurrentene konkurrenterna
konkurrere konkurrera
konkurrerende konkurrerande
konkurrerer konkurrerar
konkurrer konkurrere
konsekvensene konsekvenserna
konsertpakke konsertpaket
kunst konst
konstatere konstatera
konstaterte konstaterade
konstaterer konstaterar
kunstgalleri konstgalleri
kunstner konstnär
kunstneren konstnären
kunstnere konstnärer
kunstnerlig konstnärlig
kunstnerisk konstnärligt
konstruert konstruerad
konstruksjon konstruktion
Konstruksjonen Konstruktionen
Konstruktør Konstruktör
kunststykket konststycket
kunstverk konstverk
konsultert konsulterat
forbruker konsument
konsumerte konsumerade
kontakt kontakta
kontaktet kontaktad
kontaktdetaljer kontaktdetaljer
kontakten kontakterna
kontaktene kontaktytorna
kontinentalplate kontinentalplatta
kontinentene kontinenterna
kontinuerlige kontinuerliga
kontinuerlig kontinuerligt
kontrastområde kontrastomfång
Kontroller Kontrollera
kontrollerte kontrollerade
kontrollerer kontrollerar
kontrolleres kontrolleras
kontrollert kontrollerat
kontrollrom kontrollrum
kontroversielle kontroversiella
konturskygger kontur-skuggor
konvensjonell konventionell
konvensjonelle konventionella
koordinere koordinera
kopi kopia
kopiere kopiera
kopierte kopierade
kopier kopior
kobber koppar
Koble Koppla
koblet kopplad
kobler kopplar
kobling koppling
koblinger kopplingar
Koblingsline Kopplingslina
kyr kor
kåre kora
kåres koras
korrekte korrekta
korrespondanse korrespondens
korrosjonsbeskyttes korrosionsskyddas
krysser korsar
ble kryssforhørt korsförhördes
krysselge korsförsälja
Kryssalg Korsförsäljning
kryssord korsord
korte korta
kortere kortare
kortes kortas
Korteste Kortast
ble kortet kortats
kortfattet kortfattad
kortselskap kortforetak
kortforetak kortföretag
kortnavnene kortnamnen
Kortslutt Kortslut
kortidsmaske korttidsmask
korttransaksjoner korttransaktioner
Kubjeller Koskällor
Kua Kossa
koster kostar
kostet kostat
kostnadene kostnaderna
kostnadseffektive kostnadseffektiva
krefter krafter
kreftene krafterna
kraftige kraftiga
kraftig kraftigt
styrkemåling kraftmätning
klemmene kramarna
kreative kreativa
kredittvurdering kreditbedömning
kredittkort kreditkort
kredittkorttelefon kreditkortstelefon
kretset kretsade
krigen kriget
krigføring krigföring
Omkring Kring
krystaller kristaller
kritikk kritik
kritiske kritiska
Kroatia Kroatien
kroaten kroatiern
kroatiske kroatiska
kollisjonsskadede krockskadade
kroen krogen
kroker krokar
krokodiller krokodiler
kroner kronor
knuse krossa
knuste krossade
knuser krossar
krykke krycka
krympet krympt
kryssingen kryssarna
kryssbøyen kryssbojen
kryss kryssen
kryssmerket kryssmärket
cruiseskipet kryssningsfartyget
krypdyret kräldjuret
krenkende kränkande
krevende krävande
krevde krävde
krever kräver
kreves krävs
krønikespill krönikespel
kulingstyrke kulingstyrka
kulingvarsel kulingvarning
kuler kulor
kultiverte kultiverade
kulturinnslag kulturinslag
kundebasen kundbasen
kunne kunde
kunden kunden
kundemøter kundmöten
Kundereferanse Kundreferens
kunderådgiving kundrådgivning
konge kung
kongen kungen
kunnet kunnat
kunnskap kunskap
kunnskapen kunskapen
kunnskaper kunskaper
kunnskapene kunskaperna
kunnskapssentrum kunskapscentrum
Kunnskapsseminaret Kunskapsseminariet
kunnskapskonkurranse kunskapstävling
kunnskapsutvikling kunskapsutveckling
kyst kust
kystvakten kustbevakningen
kysten kusten
konvolutten kuvertet
kvalifiseringen kvalet
kvalifisere kvalificera
kvalifisert kvalificerad
kvalifiseringsomgangen kvalificeringsomgången
kvalifikasjoner kvalifikationer
kvalitetssikringer kvalitetssäkringar
kvalitet kvalité
kvaliteter kvalitéer
kvaliteten kvalitén
Kvalifiseringsseilere Kvalseglare
kvalifiseringsseilinger kvalseglingar
kvalifiseringsseilingene kvalseglingarna
kvalifiseringsseilingen kvalseglingen
igjensto kvarstod
gjenstår kvarstår
kvartfinale kvartsfinal
kvartfinalen kvartsfinalen
KVARTFINALER KVARTSFINALER
kvartfinalene kvartsfinalerna
kvartfinalenes kvartsfinalernas
kvartfinalehalvdelen kvartsfinalhalvan
kvartfinalematch kvartsfinalmatch
kvartfinalematchen kvartsfinalmatchen
kvartfinalematcher kvartsfinalmatcher
kvartfinalematchene kvartsfinalmatcherna
kvartfinalemotstander kvartsfinalmotståndare
kvartfinaleomgangen kvartsfinalomgången
kvartfinaleplassene kvartsfinalplatserna
kvartfinaleseiling kvartsfinalsegling
kvartfinaleseilingene kvartsfinalseglingarna
kvartfinaleseilingen kvartsfinalseglingen
kvartfinaleseire kvartsfinalsegrar
gjenværende kvarvarande
trykkende kvavt
kvinnelige kvinnliga
kvinner kvinnor
Spiller ingen rolle Kvittar
utlignet kvitterade
kveld kväll
kveldene kvällarna
kvelden kvällen
Kveldens Kvällens
kveldsskiftet kvällsskiftet
kylling kyckling
kulden kylan
kjølig kyligt
kjøleelement kylklamp
pastoren kyrkoherden
kyssene kyssarna
kjeften käften
spise käka
kilde källa
kilden källan
kilder källor
kjempet kämpade
kampglød kämpaglöd
kjemper kämpar
kjent känd
kjente kända
føltes kändes
kjendiser kändisar
kenguruen kängurun
kenguruer kängurur
kjenne känna
kjennemerke kännemärken
kjenner känner
kjennes känns
følelse känsla
følelsen känslan
sensitive känsliga
følsomt känsligt
følelsesladet känsloladdad
følelser känslor
følelsene känslorna
Kjærlighet Kärlek
Kjernen Kärnan
kjernekraft kärnkraft
kjernkraft kärnkraften
kjernekraftindustri kärnkraftsindustri
kjernekraftindustrien kärnkraftsindustrin
Kjernekraftmotstandere Kärnkraftsmotståndare
Kjernekraftmotstanderne Kärnkraftsmotståndarna
kjernekraftmotstandernes kärnkraftsmotståndarnas
kjernekraftverk kärnkraftverk
kjerneområdet kärnområdet
kjernevåpen kärnvapen
kjernevåpenfrie kärnvapenfria
kjernekraftsprengningene kärnvapensprängningarna
kjernevåpentester kärnvapentester
kjernekrafttestene kärnvapentesterna
kjøkken kök
kjøkkenhåndklær kökshanddukar
kjøl köl
kjølboltene kölbultarna
kjølbåter kölbåtar
kjølbåtseilinger kölbåtsseglingar
kjølbåtseilingen kölbåtsseglingen
kjølbåtstrening kölbåtsträning
kjølen kölen
kjølfinnen kölfenan
kjølvann kölvatten
kjøp köp
kjøpe köpa
Kjøperen Köpare
København Köpenhamn
kjøper köper
kjøpet köpet
kjøpte köpt
ble kjøpt köptes
kjører kör
kjøre köra
kjørte körde
kjøres körs
Kjøretid Körtid
kjøtt kött
kjøttsaus köttfärssås
kjøttrasedyr köttrasdjur
laboratorieeksperimentene laborationerna
låven ladan
lade ladda
Last ned Ladda hjem
laste ned ladda ned
tent laddad
lader laddar
ladet laddat
oppladbare laddbara
oppladning laddning
oppladbar laddningsbar
ladestativ laddställ
gruppearbeid lagarbete
lagarbeid lagarbete
blitt laget lagdes
lagene lagen
lagenes lagens
lagkamerater lagkamrater
lovløse laglösa
passelig lagom
lagpresentasjonen lagpresentationen
lagre lagra
Lagrer Lagrar
lagres lagras
laget lagret
lovgiving lagstiftning
lagoppstilling laguppställning
lagoppstillinger laguppställningar
lagoppstillingene laguppställningarna
lagoppstillingen laguppställningen
lakrisbåter lakritsbåtar
lam lamm
Lampen Lampan
landet landade
landemerke landmärke
landing landning
landinger landningar
landsforræder landsförrädare
landsmann landsman
landevegen landvägen
lanserer lanserar
lanseres lanseras
bærbare datamaskin laptop
alarm larm
alarmen larmet
ble lastet lastades
lasteskip lastfartyg
lasteskipene lastfartygen
Lasterommet Lastrummet
Lasterommene Lastutrymmena
late lata
Latin-Amerika Latinamerika
latinske latinska
spile latta
spiler lattor
spilene lattorna
laks lax
LCD-TV LCD-tv
lede leda
styremedlemmer ledamöter
ledende ledande
leder ledare
lederen ledaren
Lederkonferanser Ledarkonferenser
Ledermøter Ledarmöten
lederne ledarna
lederrollen ledarrollen
Lederskap Ledarskap
lederskapet ledarskapet
ledet ledde
Fri Ledigt
ledelse ledning
ledelsene ledningarna
ledelsen ledningen
ledelsesorganisasjon ledningsorganisation
ledes leds
lei seg ledsen
tristhet ledsenhet
smil leende
juridiske legala
legendariske legendariska
leke leka
leksjoner lektioner
smiler ler
Leter Letar
Latvia Lettland
leve leva
levende levande
leveranse leverans
Leverings Leverans
Leveringstid Leveranstid
Leveringsvilkår Leveransvillkor
leverandør leverantör*
leverandører leverantörer
leverer levererar
leveres levereras
LGs LG:s
heiskort liftkort
heisstasjoner liftstationer
ligge ligga
liggende liggande
Like Lika
likhetene likheterna
likeverdig likvärdig
lille lilla
limes limmas
limousinen limon
tauverk linor
linse lins
linseåpning linsöppning
Lisboa Lissabon
liste lista
listen listan
lister listor
liter lit.
stoler litar
litauisk Litauisk
litt lite
litt vanskelig lite besvärligt
Litiumbatteri Lithiumbatteri
live-framføring live-framträdande
live-sendingen livesändningen
livsfare livsfara
livsfølelse livskänsla
livsstil livstil
lyden ljuden
lydstyrke ljudstyrka
lunket ljummet
lyske ljumske
lys ljus
lyse ljusa
lysbilde ljusbild
lyseffekter ljuseffekter
lyset ljuset
lysgård ljusgård
Lysgården Ljusgården
lyslekkasje ljusläckage
lysramper ljusramper
lyssterk ljusstark
lysstyrke ljusstyrka
lyst ljust
lysgjengivelse ljusåtergivning
Lock Ness-uhyret Loch Ness-odjuret
lokke locka
lokket lockade
lokkende lockande
lokkmutter lockmutter
lokkmutteren lockmuttern
logging loggning
logoer loggor
Losji Logi
logikk logik
Logikken Logiken
logiske logiska
logistikk logistik
logo logotype
logoen logotypen
lojale lojala
lokale lokala
lokalet lokalen
Lokalavisen Lokaltidningen
løs loss
Løsne Lossa
løsnet lossnade
loddes lottas
loddtrekning lottdragning
trekning lottning
Trekningen Lottningen
love lova
lovartsiden lovartsidan
lovet lovat
legring loving
luke lucka
luken luckan
lukedelen luckdelen
lukeholderen luckhållaren
Lukeholderens Luckhållarens
loffe luffa
loffer luffar
loffen luffen
loffing luffing
loffingsrett. luffningsrättgheter
luftfylte luftfyllda
ble fylt med luft luftfylldes
luftputer luftkuddar
luftmotstand luftmotstånd
luftmotstanden luftmotståndet
Luftlangene Luftslangarna
luftslangene luftslangarna
rolig lugn
rolige lugna
roligere lugnare
Roligst Lugnast
behersket lugnt
lunsj lunch
lunsjen lunchen
lunsjtid lunchtid
lykke lycka
LYKKE TIL LYCKA TILL
vellykket lyckad
lyktes lyckades
lykkes lyckas
lykkelig lycklig
lykketall lyckotal
lykkeønskninger lyckönskingar
løft lyft
løfte lyfta
bli løftet lyftas
løftebro lyftbro
løftebroer lyftbroar
løfter lyfter
heisekran lyftkran
heisekranen lyftkranen
løftes lyfts
lysende lysande
strålende lysande
lytting lyssnande
lytter lyssnar
lytter til lyssnar på
luksusbåtmarina lyxbåtsmarina
lebøyen läbojen
lekkasje läckage
lekker läcker
lekre läckra
lefordel läfördel
plassering läge
leilighet lägenhet
leiligheter lägenheter
leilighetsbygget lägenhetsbygge
leilighetskomplekset lägenhetskomplexen
situasjonen läget
Legg til Lägg till
legge lägga
legges läggas
legger lägger
lavere lägre
lege läkare
Legen Läkaren
legekontroll läkarkontroll
legemiddel läkemedel
legemiddelmilliardæren läkemedelsmiljardären
leget läkt
forlate lämna
forlot lämnade
forlater lämnar
forlates lämnas
egnet for lämpade för
passende lämpligt
land länder
landene länderna
lands länders
lengde längd
Lengden Längden
lenge länge
lenger längre
lengst längst
lengste längsta
lengter längtar
lenker länkar
lenkes länkas
lens läns
lenser länsar
lensene länsarna
lensen länsen
lensmerket länsmärket
lærer lär
lære lära
læring lärande
læreren läraren
Lærte Lärde
lærdom lärdom
lærling lärling
lærerikt lärorikt
lært lärt
les läs
lese läsa
lesere läsare
lesbarheten läsbarheten
leser läser
lesing läsning
lest läst
leste läste
Lett Lätt
lette lätta
lettet lättad
lettantennelige lättantändliga
lettanvendelig lättanvänd
lettere lättare
letteste lättaste
lettfattelig lättbegripligt
lettleste lättlästa
lettelse lättnad
lettvind lättvind
lettvinder lättvindar
lettvinden lättvinden
lettvindsforholdene lättvindsförhållanden
lettvindslotteriet lättvindslotteriet
lettvindsseiling lättvindssegling
skuff låda
Lav Låg
låg
lave låga
barneskolen lågstadieskolan
lavsesong lågsäsong
lavtrykk lågtryck
Lang Lång
lange långa
langkjølte långkölade
tregeste långsammare
langsomt långsamt
langsiktig långsiktig
langsiktige långsiktiga
Langt Långt
langtidsstudier långtidsstudier
langtrailer långtradare
langvarig långvarig
langvarige långvariga
lårhalsen lårbenshalsen
låsen låset
Låsefunksjon Låsfunktion
låsing låsning
låseringen låsringen
låseskruer låsskruvar
la låt
høres rart ut låta konstigt
lød löd
lønn lön
lønnet lönade
lønner lönar
meningsløst lönlöst
lønnetre lönn
løpende löpande
løping löpning
Lørdag Lördag
lørdager lördagar
lørdagene lördagarna
Lørdagen Lördagen
lørdagens lördagens
lørdagskveld lördagkväll
lørdag ettermiddag lördagseftermiddagen
lørdag formiddag lördagsförmiddagen
lørdagskvelder lördagskvällar
lørdagskvelden lördagskvällen
lørdagsmorgenen lördagsmorgonen
løse lösa
Passord Lösenord
løser löser
løsning lösning
løsninger lösningar
Løsningen Lösningen
løsskjegg lösskägg
løst löst
avtakbare löstagbara
løste löste
m.fl. m fl
mfl. m fl
magasin magasinsprogram
magiske magiska
magemusklene magmusklerna
magnetnøkkel magnetnyckel
glimrende magnifikt
magnumflasker magnumbuteljer
magepress magpress
e-postservere mail-servrar
e-postadresser mailadresser
Mai Maj
majestet majestät
Makaroni Makaroner
makrell makrill
maler mallar
manageren managern
manuelle manuella
manuelt manuellt
manøvringsrom manöverutrymme
manøvrer manövrar
manøvrere manövrera
manøvrerte manövrerade
manøvrene manövrerna
mareritt mardröm
marerittet mardrömmen
Marerittstart Mardrömsstart
margin marginal
Marginen Marginalen
marginer marginaler
marginene marginalerna
marginal marginell
marginalt marginellt
marine marin
marineelektronikkfirmaet marinelektronikföretaget
marinerte marinerade
marineforsker marinforskare
marinemuseum marinmuseum
Markera
Markera
markere markera
markerer markerar
market marknad
markedet marknaden
markeder marknader
markedsdirektør marknadsdirektör
markedsføre marknadsföra
markedsføringen marknadsföringen
markedsledende marknadsledande
markedsleder marknadsledare
markedsområder marknadsområden
markedsundersøkelsen marknadsundersökning
markedsundersøkelser marknadsundersökningar
mars marsch
marsjerte marscherade
Marstrand-seilingene Marstrand-seglingarna
maske mask
maskiningeniør maskiningenjör
maskinteknikk maskinteknik
maskintørt maskintorrt
masse massa
massasje massage
Massasjebadekar Massagebadkar
massasjedusj Massagedusch
massasjemunnstykker massagemunstycken
masserer masserar
massemedia massmedia
mastebrudd mastbrott
mastebruddet mastbrottet
mastene masterna
masthavarier masthaverier
Masthøyde Masthöjd
Mastehøyde Masthøyde
mastingeniør mastingenjör
mastløsninger mastlösningar
Mastmann Mastman
mastspesialist mastspecialist
masteprodusenten masttillverkaren
mastetoppene masttopparna
mastetoppen masttoppen
masovn masugn
Matbufféen Matbuffén
matchet matchat
matchavgjørende matchavgörande
matchball matchboll
matchdager matchdagar
matchdagene matchdagarna
Matchene Matcherna
matchracingsbesetning matchracingbesättning
matchracingbåtene matchracingbåtarna
matchracingdommeren matchracingdomaren
matchracingduellene matchracingduellerna
matchracingeksperten matchracingexperten
matchracingsmanualen matchracingmanualen
matchracingsmøtene matchracingmöten
matchracingregattaen matchracingregattan
matchracingseilere matchracingseglare
Matchracingseileren Matchracingseglaren
matchracingseilerne matchracingseglarna
matchracingseiler matchracingseilere
matchracingsskipperen matchracingskepparen
matchracingstaktikk matchracingtaktik
matchracingstimer matchracingtimmar
matchracingtrening matchracingträning
matchracingskonkurranser matchracingtävlingar
matchtrening matchträning
matchtreningen matchträningen
matchracingsprogrammet matchträningsprogrammet
materiale material
materielle materiella
matpakke matpaket
matten mattan
maks max
Max dybde Maxdjup
maksfart maxfart
maksimal maximal
maksimalt maximalt
maksimere maximera
maksimum maximum
maksvindstyrke maxivindstyrka
medalje medalj
Mens Medan
medarbeider medarbetare
Medarbeideren Medarbetaren
medarbeiderne medarbetarna
medarbeidernes medarbetarnas
medborgere medborgare
meddelte meddelade
meldinger meddelanden
beskjedsystemer meddelandesystem
meddeler meddelar
meddeles meddelas
meddelt meddelat
midlene medel
mellomdistanseløperen medeldistanslöparen
Medlemsnummer Medelemsnummer
middelhavet Medelhavet
middelhavsklima medelhavsklimat
middelhavskysten medelhavskusten
middelhavsvindene medelhavsvindarna
middelhavsvinden medelhavsvinden
middelalder medeltid
middelalderinspirert medeltidsinspirerat
Snittalderen Medelåldern
medfølger medföjer
medføre medföra
medførte medförde
medgir medger
innrømmet medgivit
Medhøring Medhörning
mediedekningen mediabevakningen
medisinske medicinska
medisinstudent medicinstudent
pressesenteret mediecentret
medieentreprenøren medieentreprenören
mediegjennomslag mediegenomslag
mediakonsern mediekoncern
mediekonsernet mediekoncernen
mediene medierna
middelmådig medioker
medlemmer medlemmar
medlemmene medlemmarna
medlemskap medlemsskap
medlemskapet medlemsskapet
medlemspriser medlemsspriser
deltakelse medverkan
medvirker medverkar
bevisst medveten
megahøytalerne megahögtalarna
meg mej
mekanisk mekaniskt
melaminbelagt melaminbelagd
Mellom Mellan
Mellom-Amerika Mellanamerika
mellomlandet mellanlandat
mellomlanding mellanlandning
mellomting mellanting
mener menar
meningsfylt meningsfullt
meningsforskjeller meningsskiljaktigheter
den mentale helsetjenesten mentalvården
Menyene Menyerna
menyen menyn
mer mera
meritt merit
meritter meriter
Merittene Meriterna
merittlisten meritlistan
brunost mesost
meste mesta
meteorologiske meteoroligska
meteorolog meteorolog*
meteorologen meteorologen
meteorologien meteorologin
meterhøye meterhöga
metodene metoderna
meterne metrarna
middagsgjestene middagsgästerna
midje midja
sankthansaften midsommarafton
sankthansfeiringen midsommarfirandet
sankthanshelgen midsommarhelgen
mildrøkt mildrökt
milene milen
militær militär
militærtjeneste militärtjänstgöring
milliardærer miljardärer
million miljon
millioner miljoner
miljø miljö
miljøaktivister miljöaktivister
Miljøaktivistene Miljöaktivisterna
miljøer miljöer
miljøgodkjente miljögodkända
miljøet miljön
MILJØOPPLYSNINGER MILJÖUPPLYSNINGAR
miljøvennlige miljövänliga
årtusenet millenniet
Millennium-riggene Millennium-riggarna
milelange milslånga
milepæl milstolpe
Mine Mina
Mindreverdighetsfølelser Mindervärdeskänslor
Min dybde Mindjup
mingle mingla
Minimumshøyden Minhöjden
Minicisterne Minicistern
minikikkert minikikare
minimeres minimeras
kalkulator miniräknare
miniferie minisemester
minnes minnas
Minneseremoni Minnesceremoni
minneseremonien minnesceremonin
minnekort minneskort
minnekortleser minneskortsläsare
minnerik minnesvärd
redusere minska
reduserte minskade
reduserer minskar
ansiktsuttrykk minspel
minuspoeng minuspoäng
minutt minut
minuttet minuten
minutter minuter
Minuttene Minuterna
minutters minuters
minuttsregelen minutersregeln
omhyggelig minutiöst
minutts minuts
mirakelet miraklet
gå glipp av missa
Mistilpasning Missanpassning
går glipp av missar
gått glipp av missat
feilbedømte missbedömde
misbruk missbruk
misfarginger missfärgningar
misforståelser missförstånd
ulyd missljud
mislykket misslyckad
mislyktes misslyckades
mislykkes misslyckas
misfornøyd missnöjd
mistenkes misstänks
mistenksomme misstänksamma
mistenkelige misstänkta
misforstås missuppfattas
misvisende missvisande
mistralvinder mistralvindar
midt mitt
midten mitten
midtfordekk mittfördäck
Midtfordekker Mittfördäckare
midtfordekkeren mittfördäckaren
midtgast mittgast
myk mjuk
mykt mjukt
programvare mjukvara
programvaren mjukvaran
programvareutvikling mjukvaruutveckling
mobile mobila
mobiltelefonene mobiltelefonerna
Mote Mode
motehus modehus
motehuset modehuset
motejournalistene modejournalisterna
motekolleksjonen modekollektionen
Mådellbåter Modellbåtar
modellene modellerna
moderate moderata
moderselskap moderbolag
morselskapet moderbolaget
moderfartøy moderfartyg
moderniseringen moderiniseringen
moderne moderna
modernisere modernisera
moderniserer moderniserar
moderniseres moderniseras
moderskip moderskepp
morsmål modersmål
motebladene modetidningarna
moteoppvisning modevisning
modifisere modifiera
modifiserte modifierade
modifiseres modifieras
ble modifisert modifierats
modifiseringene modifieringar
modifiseringen modifieringen
Modularkabel Modularkabel
modularkontakt modularkontakt
modulene modulerna
modulenes modulernas
Modulhøyde Modulhöjd
modulhøyden modulhöjden
løye mojna
sky moln
skyfri molnfri
skydekke molnighet
Monitoren Monitorn
monotone monotona
montasje montage
Monter Montera
montere montera
monteres monteras
montert monterat
monteringsinstruksjon monteringsinstruktion
monteringssett monteringssatser
monteren montern
Moralistisk Moralisk
morgen morgon
morgenbriefing morgonbriefing
morgenbriefingene morgonbriefingarna
morgenbriefingen morgonbriefingen
morgendagen morgondagen
morgendagens morgondagens
morgenen morgonen
morgenens morgonens
morgenmøtet morgonmöte
morgenrapport morgonrapport
morgenskiftet morgonskiftet
morgengretten morgonsur
morgentimene morgontimmarna
Mamma Morsan
morges morse
tante moster
motgang motgång
ergometersykkel motionscykel
motivasjon motivation
motivere motivera
motiverte motiverad
motorene motorerna
motoren motorn
Motorens Motorns
motorsag motorsåg
motorvei motorväg
mot klokka motsols
motstander motstandere
motstanderbåt motståndarbåt
motstanderbåtene motståndarbåtarna
motstanderbåten motståndarbåten
motstandere motståndare
motstanderen motståndaren
motstanderens motståndarens
motstanderlaget motståndarlaget
Motstanderne Motståndarna
motstanden motståndet
tilsvare motsvara
Tilsvarende Motsvarande
tilsvarer motsvarar
motpol motsvarighet
svar på motsvarighet til
motsier motsäger
Mottakelsen Mottagandet
mottakerdelen mottagardelen
mottaker mottagare
mottakeren mottagaren
mottakerens mottagarens
mottakerlisten mottagarlistan
mottakerne mottagarna
mottakernes mottagarnas
mottakelsesrom mottagningsrum
mottakelsesrommet mottagningsrummet
motvirker motverkar
motvillig motvilligt
Krus Mugg
multimediaeventyr multimedieäventyr
mulitmiliardæren multimiljardären
multipliseres multipliceras
Multitang Multitång
Multiverktøy Multiverktyg
munnstykke munstycke
Musikk Musik
musikkanlegg musikanläggningen
musikken musiken
musikeren musikern
muskelmerittene muskelmeriterna
muskelsterke muskelstarka
musklene musklerna
Fyldig Mustig
Musto-klær Musto-kläder
Musto-klærne Musto-kläderna
mutteren muttern
muttre muttrar
mutre muttre
mye mycket
veldig bra mycket bra
veldig glad mycket glad
mye mer mycket mer
meget fornøyd mycket nöjt
veldig tørt mycket torrt
koselige mysiga
mystikk mystik
mytteri myteri
mytologien mytologin
Mytologiske Mytologiska
mektig mäktig
mektige mäktiga
Mengder Mängder
menneskene människan
menneskekroppen människokroppen
mennesker människor
merk märk
merke märke
merker märker
merket märket
merkeetikett märketikett
merking märkning
merkes märks
merktes märktes
messing mässing
messingnipler mässingsnipplar
mester mästare
mesteren mästaren
mesterlig mästerlig
mesterskap mästerskap
mesterskapet mästerskapen
mesterverk mästerverk
måle mäta
måler mätare
målbar mätbar
måleredskap mätdon
Målekomiteen Mätkommittén
målekar mätkärl
måling mätning
målingen mätningen
målenøyaktighet mätnoggrannhet
Måleområde Mätområde
Modellbåter Mådellbåter
malt målad
Målene Målen
målgruppe målgrupp
målpassering målgång
målpasseringen målgången
målrettet målinriktat
malingen målningen
malingens målningens
foresattes målsmans
målsetning målsättning
Målsetningen Målsättningen
måned månad
måneden månaden
månedens månadens
Måneder Månader
månedene månaderna
måneders månaders
måneds månads
Månedsrapporter Månadsrapporter
månedsskiftet månadsskiftet
Mandag Måndag
Mandager Måndagar
Mandagen Måndagen
mandagens måndagens
mandagskvelden måndagskvällen
mandagskveldens måndagskvällens
mandagsmorgenen måndagsmorgonen
Allsidig Mångsidig
flerstrenget mångsidig
Mangesidig Mångsidig
mangeårig mångårig
måker måsar
måkenes måsarnas
Måste
Must Måste-ha-pryl
mål mått
målestokk måttstock
Måloppsett Måttsättning
møbelpakke möbelpaket
mulig möjlig
mulige möjliga
muliggjort möjliggjort
muliggjør möjliggör
muliggjøre möjliggöra
mulighet möjlighet
muligheten möjligheten
muligheter möjligheter
mulighetene möjligheterna
muligens möjligtvis
ble myrdet mördades
mørke mörka
mørkere mörkare
mørket mörket
mørkt mörkt
lue mössa
luer mössor
Møt Möt
møte möta
møtes mötas
møter möten
møtene mötena
Møtenotater Mötesanteckningar
Møtekulturen Möteskulturen
møtelokale möteslokal
møtet mötet
møtt mött
møtte mötte
møttes möttes
ulempe nackdel
nakke nacke
nakken nacken
nakkestøtten nackstödet
navn namn
navneseremoni namnceremoni
Navneseremonien Namnceremonin
Navnene Namnen
Navnet Namnet
signatur namnteckning
signaturer namnteckningar
nasjon nation
samfunnsøkonom nationalekonom
samfunnsøkonomi nationalekonomi
nasjonalitet nationalitet
Nasjonalitetsbestemmelsene Nationalitetsbestämmelserna
nasjonalsangen nationalsången
nasjonal nationell
nasjonale nationella
nasjonen nationen
nasjoner nationer
nasjonsregel nationsregel
nattbord nattduksbord*
nattbordet nattduksbordet
Natt til Natten mot
nattesendinger nattsändningar
naturkatastrofene naturkatastroferna
naturlige naturliga
naturlig naturligt
naturmalerier naturmålningar
nautiske nautiska
navigasjonspanelet navigationspanelen
Navigasjonsutrustning Navigationsutrustning
navigasjonsutrustningen navigationsutrustningen
Navigatør Navigatör
navigatøren navigatören
navigatører navigatörer
navigatørene navigatörerna
Navigerte Navigerade
navigerer navigerar
Napoli Neapel
Toalettveske Necessär
nedenfor nedanför
nedenforstående nedanstående
nedre kant nederkanten
nedgang nedgång
nedkjølt nedkyld
nedlasting nedladdning
nedlastingen nedladdningen
nedlastningsbare nedladdningsbara
nedlastingsmulighet nedladdningsmöjlighet
nedleggingen nedläggningen
nedtelling nedräkning
Nedtellingen Nedräkningen
nedtellingsnatt nedräkningsnatt
nedtaking nedtagning
netakinger nedtagningar
nedtakingene nedtagningarna
Nei Nej
neonskiltene neonskyltarna
ned ner
nede nere
nervepirrende nerkvittlande
nervøsitet nervositet
Nervøsiteten Nervositeten
nervøs nervös
neurologiske neurologiska
nøytral neutral
du ni
Ni Nio
nimannsbesetning niomannabesättning
nimeters niometers
niende nionde
nippelen nippeln
nipplene nipplarna
Nivået Nivån
nivåforskjeller nivåskillnader
nyt njut
nyte njuta
nyter njuter
nøt njutit
nok nog
nøye noga
Nøyaktig Noggrann
grundige noggranna
nøyaktighet noggrannhet
Nøyaktigheten Noggrannheten
null noll
nullstille nollställa
nulltoleranse nolltolerans'
Nordamerikanske Nordamerikanska
nordiske nordiska
nordnordvest nordnordväst
nordøst nordost
nordøstlig nordostlig
nordøstlige nordostliga
nordvestlige nordvästliga
kjøps- og bruksvilkår köp- och användarvillkor
Klarna Faktura Klarna Faktura
Egenvekt Tjänstevikt
Type kjøretøy Fordonsslag
SA1-SA3 SA1-SA3
Frekvensomformer Frekvensomriktare
spenningsbortfall spänningsbortfall
mating matning
Håndteringsbeskrivelse Handhavandebeskrivning
omkobling omkoppling
Fordelingsanlegg Ställverk
fordelingsanlegget ställverket
trykknapper tryckknappar
omkobler omkopplare
tas hånd om åtgärdats
driftsspenning manöverspänning
drift manöver
overspenningsvern överspänningsskydd
overspenningsnivå överspänningsnivå
tidsforsinkelse tidsfördröjning
føler känner av
fasesekvens fasföljd
kortslutning kortslutning
indikeringslampene indikeringslamporna
frekvensomformeren frekvensomriktaren
lokal drift lokal manöver